Archív autora: Radim Valenčík

Manipulátoři a revizionisti; Varování: Text jen pro myslící jedince

Řízením osudu, které oprávněně bývá považováno za nevyzpytatelné, jsem se dostal k diplomové práci Jakuba Merce „Motivace české alternativní a dezinformační mediální scény k revizionistické aktivitě“ zpracované na Univerzitě Karlově (Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, Katedra bezpečnostních studií). Její…

Vzestup a pád omezenosti

Říká se, že doba je složitá a je obtížné se v ní vyznat. To přestalo být pravdou. A je nebezpečné setrvávat v tomto omylu. Doba se stala velmi čitelnou. Z jednoho prostého důvodu.

Vznik „nové třídy“

Vznik djilasovské „nové třídy“ přeměnou výkonu dílčích vlastnických funkcí v zastoupení společenského (státního) vlastníka výrobních prostředků (celospolečenského kapitálu) v plnohodnotné soukromovlastnické funkce proběhl prakticky ve všech zemích, kde společenské vlastnictví vzniklo postátněním (znárodněním).

Těch 30 let…

Vývoj nejen u nás, ale v celém sovětském impériu i dalších zemích potvrdil Djilasovu teorii o tom, že na ekonomické bázi postátněného majetku vzniká tzv. nová třída, třída těch, kteří se budou s úspěchem snažit přeměnit v malém i ve…

Nad Durynskem. Bylo lépe? Ne: Lze vládnout lépe!

Durynsko, svobodná spolková země bývalé NDR, která měla dlouhou hranici se Západním Německem. Jedno z intelektuálních center Německa, v některých dobách velmi významné. Goethe zde našel zalíbení a žil velkou většinu svého tvůrčího života. Centrum automobilového průmyslu bývalé NDR s…

Mezi Gottem a Chramostovou

K napsání následující úvahy mě přiměl publicistický útvar L. Rakušanové „Dva póly české povahy“ uveřejněný 11. října na stránkách veřejnoprávního „Českého rozhlasu“, viz celé zde.

Hlavní a osudová linie střetu se zlem

Zcela výjimečně si dovolím citovat z Ranní kávičky Terezy Spencerové, protože některým stále ještě nedochází to nejůležitější: Hlavní a osudová linie střetu v současném světě se nyní vyvinula do podoby studené (až hybridní) občanské války mezi legitimně zvolenou Trumpovou administrativou…