Archív autora: Kateřina Konečná

Assange a EU

Každá doba sebou přináší nová dilemata. V čase digitální revoluce a informační době platí, snad ještě více než kdy jindy, že kdo má informace, má moc a otázka přístupu k informacím se stává naprosto zásadní.

Zničí EU ostravské hutě?

Dne 12. června Odborový Svaz KOVO vydal tiskovou zprávu, ve které kritizuje rozhodnutí Evropské komise navýšit kvóty pro dovoz oceli do EU. A to v situaci, kdy má poptávka po oceli v EU v roce 2019 klesat. Celkový ekonomický výhled…

Kvalita potravin

Posledních 5 let se velmi intenzivně věnuji tématu dvojí kvality potravin. Během voleb tohoto tématu měli všichni plná ústa, takže nyní předpokládám, že ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, který s touto problematikou přímo souvisí, bude mnoho zástupců…