Archív autora: Štěpán Chour

Nechme lidem jejich svobody

Pokud to funguje, zdaňme to. Stále to funguje? Ještě více to zdaňme. Pořád to funguje? Začněme to regulovat a přidejme zbytečné papírování. Už to nefunguje? Nevadí, začneme to dotovat. V současné době stát bobtná – zvyšuje se míra přerozdělování finančních…

Vraťme politice její vážnost

Přál bych si Českou republiku bez korupce a klientelismu, s nízkými daněmi, minimem regulací a s politiky, kteří politice vrátí její vážnost. Současná politická garnitura nehájí zájmy občanů. Namísto toho probíhá boj o korýtka.

Evropská unie sponzoruje terorismus

Podporuji Izrael, protože je ostrovem svobody a demokracie. Velmi si vážím spojenectví s touto zemí, obdivuji a respektuji jejich kulturu, morální hodnoty a to vše, čím si tento národ musel projít. Po právu jsou hrdým národem. Obdivuji, jak Židé přes…