Archív autora: Jaroslav Míth

Maďarsko patří Maďarům a ne Bruselu

Od zahájení disciplinárního řízení proti Maďarsku už uplynul nějaký čas, ale mně stále nedává klidně spát. Přemýšlím, co tím Evropská unie vlastně sleduje.

Kdo je víc? Místní podnikatel nebo všudypřítomná korporace?

Jednou z hlavních zlomových linií v politice začíná být spor mezi tradicionalisty a pokrokáři. Na náš každodenní život to má zásadní vliv. Ona zlomová linie ve skutečnosti probíhá mezi těmi, kdo jsou někde doma a hájí svůj domov i kulturu,…

Není fake jako fake!

Z boje proti fake news se stala zvláštní novinářská disciplína. Mnoho válečníků však přes své svaté nadšení „nevidí pro stromy les“. Důvěra se těžko získává a snadno ztrácí. Lež nebo hrubá manipulace snadno zničí pověst dosud seriózního média. Obskurnímu webu…

Kde udělali soudruzi z USA zase chybu?

Amerika byla vždy pro Evropu vzorem svobody, kde má každý bez rozdílu možnost pokusit se o svůj americký sen. V oblasti regulace návykových látek je ale naopak odstrašujícím příkladem. Není pochyb o tom, že návykové látky včetně těch měkkých nebo…