Archív autora: Miloš Zeman

Projev prezidenta republiky při plénu Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Děkuji, sire Rogere, pane první místopředsedo, pane generální sekretáři a pane generální sekretáři OECD, dámy a pánové,