Archív autora: Radovan Vích

Proti migrujícím vetřelcům se musí nasadit armáda!

Dobré dopoledne vážení hosté. Cílem tohoto semináře je popsat stávající situaci v této oblasti, pojmenovat příčiny současných problémů a diskutovat možnosti řešení související s lepším a systémovým zabezpečením obranyschopnosti ČR v případě krize. Výstupem z tohoto odborného semináře by měly…

Ministerstvo obrany má problém

Ministerstvo obrany má podle návrhu státního rozpočtu zřejmě problémy s rozpočtem. To by znamenalo také problém s některými dlouhodobě zamrzlými a v současné době ministerskými úředníky plánovanými akvizicemi.