Archív autora: Rajko Doleček

Kritický pohled na údajnou „genocidu“ Muslimů v Srebrenici

Veřejnost je od začátku zcela jednostranně informována (dezinformována!) mainstreamovým zpravodajstvím i řadou politiků a států, o údajném masakru v širší oblasti Srebrenici více než 8 000 muslimských zajatců (mužů, chlapců) armádou bosenských Srbů po pádu Srebrenici v červenci 1995.