Nedělní chvilka poezie

Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Cecil Frances Alexanderovou

Cecil Frances Alexanderová (1818 – 1895) byla anglicky píšící básnířka, a to zvláště hymnických textů. Verše začala psát již v dětství a pod vlivem církevních otců se přiklonila k religiózní tvorbě. Za manžela měla též církevního hodnostáře Williama Alexandera, biskupa…

Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát se dvěma Ludwigy – Uhlandem a Wittgensteinem

Paul Engelmann, přítel Ludwiga Wittgensteina, jednoho z největších filosofů 20. století, vydal jejich vzájemnou korespondenci a memoáry coby homogenní dodatek k Wittgensteinovu „Traktátu“, textu převážně o teorii logiky. Tato korepondence objasňuje cesty, kterými se ubíraly během války a po ní…