Nedělní chvilka

Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát se dvěma Ludwigy – Uhlandem a Wittgensteinem

Paul Engelmann, přítel Ludwiga Wittgensteina, jednoho z největších filosofů 20. století, vydal jejich vzájemnou korespondenci a memoáry coby homogenní dodatek k Wittgensteinovu „Traktátu“, textu převážně o teorii logiky. Tato korepondence objasňuje cesty, kterými se ubíraly během války a po ní…