Postoje a komentáře

Má David Rath naději?

Musím říci, že kauzu D. Ratha od samého počátku provázejí podivnosti svědčící o vykonstruovanosti celé záležitosti a o jejím pečlivém a cynickém mediálním krytí, včetně zveřejňování tzv. odposlechů.