Postoje a komentáře

Předmluva Václava Klause ke knize Dušana Třísky „Ekonomie jako osud“

Neopakovatelnost Dušana Třísky – Dne 14. dubna 2016, v den jeho sedmdesátých narozenin, udělila Správní rada Institutu Václava Klause JUDr. Ing. Dušanu Třískovi, CSc. výroční Cenu IVK. Stal se teprve třetím nositelem této ceny – po Stanislavě Janáčkové (v roce…

Lid versus komunistická strana

Když přijdou těžké časy a objeví se nové problémy, jejichž řešení je životně důležité, je dobrým zvykem rozhlížet se dvěma směry. Na jedné straně hledat úplně nová technologická a organizační řešení. Na straně druhé se v otázkách morálky a ideálů…