Dánští muslimové chtějí v zemi právo šaría

KODAŇ | Téměř 40 procent dánských muslimů by si přálo, aby dánské zákony částečně vycházeli z učení Koránu, tedy chtějí právo šaría. Kdo má tedy respektovat koho kulturu? Ptá se slovenský konzervativní deník HlavnéSprávy.sk.

Invazní imigrant

Invazní imigrantMuslimové tvoří s téměř 5 procenty největší náboženskou menšinu v Dánsku. Podle průzkumu pro největší dánský deník Jyllands-Posten by čtyři dánští muslimové z deseti chtěli zavést myšlenky jejich posvátné knihy do zákonů v zemi, kde nyní žijí. Dokonce více než 10 procent muslimů se vyjádřilo, že dánský zákon by měl být pouze na základě Koránu.

Imám Radwan Mansour, působící ve dánském městě Aarhus, je toho názoru, že by bylo třeba usilovat o spojení zákonů Koránu a dánské ústavy, aby nedošlo k určitým rozporům mezi těmito zákony, což řekl i pro Jyllands-Posten: „Pokud je to islámská krajina, měl by být zákonem korán. Ale Dánsko není islámská země, nemůžeme rozhodovat, takže si myslím, že by měly být společně Korán a Ústava. Pokud jde o spravedlnost, sdílení zdrojů a tak dále, byl by to správný soulad.“Odpůrce imigrace Dánská lidová strana výsledky průzkumu hodnotí větou: „Počet muslimů v Dánsku je problémem“. Přistěhovalci by měli respektovat zákony té země, ve které žijí, a neusilovat o prosazení svých nadměrných požadavků.

Její mluvčí Martin Henriksen říká: „Když někdo věří, že Korán by měl hrát zásadní roli v právních předpisech a v životě společnosti, a když člověk věří, jak ukázaly předchozí průzkumy veřejného mínění, že ženy určitého věku by měly být zahalené, pak takový člověk nechce být součástí dánské společnosti a je klamné jednat tak, jak by tu byli poprvé a jako kdyby byli naší součástí, pouze přišli později. Je to neuvěřitelně neslušné.“


Reklama: