Za podpis petice vyhazov z práce. Je dnešní doba hroší jak normalizační za bolševika?

Přinášíme Vám přepis dopisu, který jeho autor nazval: Dopis Václava Klause veřejné ochránkyni práv Anně Šabatové. Obrací se v něm na skutečnost, že dnes jsou opět jako za bolševika lidé vyhazování z práce, jen za to, že podepíši petici. To už tady bylo. Je dnes stejná totalita jako za normalizace, nebo ještě horší?

Václav Klaus

Václav KlausV Praze dne 23. listopadu 2015

Vážená paní veřejná ochránkyně práv,

dne 20. listopadu 2015 jsem elektronickou poštou obdržel dopis pana Jana Zouplny z Prahy, který v příloze přikládám. Pisatel mě informuje o persekuci v zaměstnání, které byl ze strany svého zaměstnavatele vystaven za to, že sám podepsal a několika přátelům a kolegům na svém pracovišti k podpisu nabídl petici „Výzva občanů České republiky vládě a Parlamentu ČR“ zveřejněnou 4. 9. 2015. Obracím se na Vás nikoliv proto, že jsem autorem této petice. Obracím se na Vás proto, že – jak z dopisu vyplývá – se u nás znovu začíná vracet pronásledování lidí za projevení politického názoru, že vyhazovy z práce jsou opět trestem politicky nepohodlným, tak jako tomu bývalo v neblahých letech normalizace.

Výše uvedená „Petici občanů“, kterou podepsalo téměř sto tisíc občanů, je apelem na vládu k zodpovědnému přístupu ve vztahu k současné migrační krizi, k ochraně bezpečnosti v naší zemi, k nepodléhání cizímu nátlaku a dodržování platných smluv a závazků.

Je nepřijatelné, aby v demokratické zemi byl kdokoliv za přihlášení se k těmto legitimním požadavkům vůči vládě šikanován a profesně postihován. Jsem přesvědčen, že právě Vy, vážená paní ombudsmanko, budete nejen vzhledem k veřejné funkci, kterou zastáváte, ale i vzhledem k Vaší životní zkušenosti zneklidněna zmíněnou kauzou a tendencemi ve společnosti, které signalizuje, a zasadíte se o zjednání nápravy.

Proto se na Vás obracím s žádostí o důsledné prošetření postupu firmy vůči svému zaměstnanci za svobodné projevení jeho názorů. Ale nečiním tak pouze kvůli nepřijatelnému postupu vůči panu Janu Zouplnovi. Činím tak v obecnějším zájmu obrany všech dalších, občansky statečných občanů České republiky.

Václav Klaus


Zdroj.