Stromy rostou pomalu, zatímco plevel roste rychle

Vážená paní prezidentko, excelence, dámy a pánové, dovolte mi, abych začal poněkud nezvykle. Rád bych Vám připomenul útlou knihu, která se jmenuje Muž, který sázel stromy. Je to kniha o člověku, který desítky let chodil s množstvím žaludů. Měl v ruce kůl, tím kůlem vyryl důlek, vložil do něho tři žaludy, důlek udusal, zalil a šel dál.

MIloš Zeman

MIloš Zeman

Je to skutečný příběh, který se odehrál v jižní Francii na náhorní plošině, kde byla dříve pouhá step, sucho a neúrodná půda. Když tento muž skončil a ohlédl se za sebe, byl za ním nádherný, velký, dubový les. Říkám to proto, že na dnešním business foru jste Vy, muži a ženy, kteří budete sázet stromy.

V některých případech už stromy vyrostly, jako je například firma Hyundai. V jiných případech je to zatím zasazený stromeček, který má ale obrovský potenciál dalšího růstu, jako je firma Nexen. Ale musíme si uvědomit, že uzavíráme dohodu o strategické, tedy dlouhodobé, spolupráci, že stromy rostou pomalu, zatímco plevel roste rychle. A my všichni jsme se ve svém životě setkali i s plevelem, který bylo nutné vykořenit, abychom dali prostor skutečným stromům a jiným užitečným rostlinám.

Dovolte mi tedy, abych Vám na úvod dnešního business fora popřál mnoho úspěchů buď při uzavírání kontraktů, nebo minimálně při vytváření předpokladů pro jejich budoucí uzavření. Přeji Vám, abyste byli lidmi, kteří sázejí stromy.

Děkuji Vám za Vaši pozornost.


Projev prezidenta republiky při česko-korejském podnikatelském semináři | Pražský hrad | 2. prosince 2015