O eXekucích v jiných zemích

Naše kolaborantské vlády nám lžou, že v tom, jak u nás probíhají eXekuce kopírujeme jiné státy. V civilizovaných státech, oproti koloniím jako ČR, jsou lidská práva dodržovaná.Porušení se trestá. Politici, kteří je poruší, skončí.

Vladimír Haneška

Vladimír HaneškaNapř. v USA hlídají dodržování lidských práv jak státní úřady, tak rozsáhlá skupina advokátů, kteří si říkají Civil Liberties Union. Za porušování lidských práv by v USA, kdyby předváděli, co předvádí u nás, seděli prakticky všichni eXekutoři, i podnikatelé by byli přísně pokutováni.

Německo

V Německu probíhají exekuce např. jen srážkami ze mzdy, A to ještě musí být prokázáno, že majetek skutečně patří dlužníkovi a ne jako u nás, že exekutor může v podstatě vstoupit do jakýchkoli prostor, kde se domnívá, že tam je majetek dlužníka a zabavovat třeba i majetek, který dlužníkovi vůbec nepatří. V Německu jde většinou podle adresy, a když dlužník bydlí v pronajatém bytě, tak tam nemůže zabavit vůbec nic.

USA

V okamžiku předání na inkasní agenturu se dluh zcela zmrazí a dále už nenarůstá o žádné úroky ani poplatky! Je absolutně vyloučeno,aby vám exekutor vstupoval třeba i nenásilně do bytu, nebo bytového prostoru. Může vám sice přes soud nařídit srážky že mzdy, anebo zkonfiskovat určitě nadlimitní finanční prostředky na účtu, ale to se u pár tisíc dolarů dluhu vůbec nedělá.Švédsko

Ve Švédsku existuje státní exekutorský úřad bez zisku „Kronofogden“ který eviduje a řeší všechny exekuce a současně insolvence a nezabavitelná minima a kromě vracení dluhů má za úkol vyvést dlužníka z dluhů tak, aby v maximální možné míře dluhy zaplatil a přitom nepřišel k újmě. Existensminimum ve Švédsku je ze dvou složek: celé náklady bydlení plus částka 4 665 švédských korun měsíčně (14.600Kč) na samostatně žijícího člověka v exekuci, či v insolvenci.

Ve Švédsku dluží dlouhodobě nad 20 roků cca 95 000 osob a přitom netrpí jako u nás. To je to 10x menší číslo, než v České republice, kde díky exekucím trpí bídou cca milion obyvatel. Navíc rozdíl mezi exekucemi ve Švédsku a v Česku je ve dvou podstatných momentech:

  1. ve Švédsku není možné provádět exekuci všemi způsoby naráz – v Česku může exekutor současně obstavit účty, zabavit výplatu a zabavit movitý majetek
  2. ve Švédsku neexistují soukromí exekutoři – exekuce nesmí být výdělečnou činností a poplatky se pohybují pouze ve stovkách švédských korun. V Česku činí náklady a odměna exekutora mnohdy až 20 násobek dluhu

Není asi pochyb, že eXekuce utržené ze řetězu a jejich hromadné zneužívání v ČR, jsou jedním z důvodů toho, proč se stále více zástupců nižší a střední třídy v této zemi staví proti systému a proč jsou současným vývojem tak zklamáni.