Vědecky vysvětleno: Proč vlády ničí své země? Proč je lidi volí?

Pro ty, kdo dnes nemusí do práce a mají chuť na těžší čtení, jsem na web pověsil výtah ze své disertace. Vyvinul jsem v ní sociologickou teorii, která odpovídá na základní otázky:

Petr Hampl

Petr HamplProč se vlády chovají, jako by chtěly zničit vlastní země? Proč je v tom podporují nejbohatší a nejvzdělanější vrstvy společnosti? Proč se těm nahoře pokaždé podaří ošidit ty dole? Jaká jsou možná pokračování? A taky třeba vysvětlení, proč nemůže fungovat „švédský model.“

Shrnutí pro ty, kdo nechtějí číst celou mou millsovskou práci. Snažím se v ní ukázat, že základní problém dneška představují nezvládnutelné byrokratické aparáty. A že je lhostejné, zda je to byrokratický aparát státní, nadnárodní, soukromý, korporátní nebo jiný. Jakmile byrokratický aparát dosáhne určité složitosti, vymkne se kontrole a s tím zmizí i možnost demokratické vlády.

Shrnutí disertace – millsovská teorie vlivu byrokratizace na sociální a ekonomický vývoj západních společnostíV rámci tak složitého aparátu každý sleduje zájem sebe a svého oddělení. Aby si mohl přidělit víc pravomocí a větší rozpočet, vymýšlí si stále víc pravidel a regulací. A pochopitelně prosazuje takové sociální programy, které lidi oloupí o důstojnost a schopnost žít samostatně.

Dalším důsledkem je vypěstování lidí s novými povahovými rysy (to jsou ta dnešní sluníčka) a rozšíření takových ideologií, která panství byrokracie ospravedlňují (feminismus, multikulturalismus atd.). A dalším důsledkem je rozbití staré morálky. Ale nic z toho není příčinou. Příčinou je nezvládnutelná byrokracie.

A to nejhorší nakonec – nová vládnoucí třída (superbyrokraté) si dokáže přitáhnout ty nejschopnější a nejinteligentnější lidi z celé společnosti. Schopní a talentovaní lidé už nevymýšlí stroje ani nezakládají firmy, ale sedí v byrokratických aparátech a vymýšlí další zbytečné předpisy.


Reklama: