Teroristické útoky na obyvatele Ostravy? Útočili cikáni?

OSTRAVA | Včera přinesly zpravodajské servery informaci, že nejvytíženější dopravní spojnice mezi Ostravou a městskou částí Poruba je ohrožena, jelikož na mostech přes řeku Odru, v obou směrech, jsou demontovány veškeré kovové součásti. Mosty tak drží pohromadě jen silou vůle. Přes mosty jezdí i tramvaje a ostatní městská doprava. V daném úseku je dopravní vytíženost několik set tisíc osob denně. Statik nařídil ihned snížení rychlosti průjezdu přes mosty z 80 km/h na 30 km/h, aby otřesy projíždějících vozidle nezpůsobily zřícení mostu.

Most přes Odru

Most přes Odru

Podle informací policie je případ vyšetřován jako krádež a veřejné ohrožení, ohledně možných a vytipovaných pachatelů policie nesdělila nic konkrétního. Jednalo se patrně o sběrače kovů. Už samotná klasifikace policie je nedostatečná, jelikož došlo opravdu drastickému ohrožení obyvatel Ostravy, proto tento čin by měl být překvalifikován teroristický útok a pátrat by se mělo po teroristech.

Ostravané spekulují, že mosty rozebrali cikáni, jelikož poblíže mostu je známá ubytovna z které se do města šíří například epidemie úplavice. K mostu z ubytovny to není ani pět minut chůze, je to ještě blíže. Do sběrny kovů v Mariánských horách je to asi kilometr přes les, proto nemusel být nikdo spatřen, jak demontované části mostu odváží.

Dále tyto spekulace posiluje i fakt, že přes stejnou řeku, ale v katastru městské části Přívoz, byl most taky podobně poškozen, dnes se opravuje a doprava přes něj kolabuje. V minulosti byli již cikáni zadrženi Městskou policií, jak rozebírají most přes řeku Odru v Přívoze směrem na Hlučín.

Reklama: