Dotazník pro Hynka Kmoníčka: Zahraniční politika ČR

Přinášíme Vám další díl publicistického pořadu Studia Kolektif, kdy tentokrát je hostem dlouholetý český diplomat a dnes ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Miloše Zemana PaedDr. Hynek Kmoníček. Dříve zastával funkci velvyslance v Austrálii.


© 2015 | Studio Kolektif | Dotazník | Na celou obrazovku

Do července 2010 byl náměstkem ministra zahraničních věcí pro právní a konzulární problematiku a aktuální politické otázky, pak byl odvolán a vyslán  na zastupitelskou misi do Austrálie Karlem Schwarzenbergem. Ten měl prohlásit, že by pana Kmoníčka poslal nejraději dál než do Austrálie, nejlépe prý na Mars.A co píše o panu doktorovi Kmoníčkovi Wikipedie? Citujeme ze zdroje: „Do širšího povědomí české veřejnosti se zapsal především jako dlouholetý velvyslanec při OSN, kde se stal v historii prvním českým předsedou rozpočtového výboru, a také v souvislosti s úspěšným vyřešením případu zadržení českých entomologů v Indii v roce 2008 [9], kde tehdy působil jako velvyslanec ČR.“

„Pozornost svého času rovněž vzbudil jeho veřejný konflikt s tehdejším šéfem české diplomacie Cyrilem Svobodou (KDU-ČSL), když Kmoníček jako velvyslanec ČR při OSN údajně nepostupoval podle ministrových instrukcí. Spekulovalo se, že v pozadí sporu mohla sehrát roli Kmoníčkova nominace na post ministra zahraničí ze strany ČSSD namísto C. Svobody,“ dočtete se ve Wikipedii.

Kmoníček je znám jako mediálně obratný a na veřejnosti často vystupující diplomat, který se nevyhýbá složitějším a citlivým případům, uvádí dále Wikipedie a dodává: „V minulosti se mimo jiné zabýval krizí okolo TV Nova, českými pašeráky drog, řešením protestů ortodoxní židovské komunity při stavebních pracích u židovského hřbitova ve Vladislavově ulici v Praze, reformou zpravodajských služeb apod.“

Otázky připravil a panu Kmoníčkovi kladl Miro Suja šéfredaktor zpravodajského webu Czech Free Press. Kamera, střih, režie a další Alexandr Vojta a Studio Kolektif.

Index:

 • 00:19 Jak hodnotí prezident Miloš Zeman zahraniční politiku české vlády?
 • 02:37 Snaží se dle Vás Miloš Zeman cíleně vyvažovat zahraniční politiku české vlády směrem na východ? Nebo jde jen o hledání nových trhů pro české výrobky?
 • 03:42 Jistá dvoukolejnout či nejednoznačnost české zahraniční politiky z doby prezidentování Václava Klause pokračuje i za prezidenta Miloše Zemana. Kde vidíte příčiny této dvoukolejnosti či nejednoznačnosti české zahraniční politiky?
 • 08:09 Je dle Vás správné podmiňovat ekonomickou spolupráci mezi zeměmi kladením politických podmínek?
 • 09:14 Je možné určit podle, jakých kritérií by mělo být hodnoceno porušování lidských práv?
 • 10:18 Jak by měly být ideálně zastupovány ekonomické zájmy ČR ve světě?
 • 11:50 Máte nějakou oblíbenou konspirační teorii, nebo jaká kritéria musí splňovat konspirační teorie, abyste ji považoval za nejpraděpodobnější.
 • 13:49 Považujete vliv neveřejných spolků typu Bilderberg, Skull and Bones, Illuminati,…, popřípadě elit, které jsou jejich členy, ve světové politice nebo ekonomice za významný?
 • 15:05 Myslíte si, že fenomén chemtrails, tzn. vypouštění různých, pro lidský organismus často škodlivých, substancí do ovzduší za účelem odrážení slunečních paprsků k zamezení oteplování Země, je realitou?
 • 15:23Prezident RF V.Putin, již několikrát veřejně promluvil o hrozbě nastolení Nového světového řádu, kde by moc převzaly nikým nevolené elity. Souhlasíte s ním?
 • 17:14 Který systém v mezinárodních vztazích pokládáte za nejstabilnější?
 • 18:38 Zvládly Spojené státy roli hegemona v unipolárním uspořádání, tzn. po pádu SSSR v podstatě do současnosti?
 • 20:37 Jak Vy vnímáte snahu o návrat Ruska do supervelmocenské pozice?
 • 22:15 Myslíte si, že ostatní méně významné země jsou pro supervelmoci často jen pěšáci v jejich supervelmocenské šachové partii?
 • 24:03 Zažil jste jako vv. při OSN, nějaké supervelmocenské chování ze strany USA k ČR?
 • 24:56 Třeba v případě českých návrhů rezoluce odsuzující porušování lidských práv na Kubě. Bylo to na přímou direktivu USA?
 • 26:10 CCo si myslíte o TTIP?
 • 29:55 Jak by podle Vás mělo vypadat OSN, popřípadě RB OSN po zohlednění rostoucího vlivu některých zemí skupiny BRICS, zvláště pak v kontextu mocenských ambicí Brazílie či Indie?
 • 31:31 Měl by mít stálého člena v RB OSN i africký kontinent, nebo arabské či spíše muslimské země.
 • 32:20 Jak by podle Vás v případě rozšíření členů RB OSN, třeba na 10 států, měl vypadat institut práva veta?
 • 33:20 Je koncept multikulturalismu, prosazovaný Bruselem pro národní státy Evropy dle Vás přijatelný či vhodný?
 • 34:59 Může podle Vás proces multikulturalismu v Evropě může vést až k likvidaci národních států?
 • 37:59 Jaká je dle Vás role Izraele na Blízkém východě v kontextu politickém, ale třeba i ekonomickém?
 • 38:56 V jakých hranicích by dle Vás měl existovat nezávislý palestinský stát?
 • 40:18 Měl by mít Írán právo vlastnit jaderné elektrárny, popřípadě i jaderné zbraně?
 • 42:01 Je liberální demokracie západního typu nevhodnější formou vlády pro mnohonárodnostní, popřípadě multikulturní či multináboženské země např. Afriky, Blízkého a Středního východu či Asie (Čína)?
 • 43:26 Na Wikipedii se píše, že ministr zahraničí Karel Schwarzenberg údajně vyjádřil přání poslat Vás mnohem dále než do Austrálie, nejlépe na Mars. Přijal byste post velvyslance ČR na Marsu?
 • 43:52 Proč to Karel Schwarzenberg tehdy řekl? Měli jste nějaký osobní nebo názorový spor?
 • 45:16 Myslíte si, že jsou čeští diplomaté dostatečně vzdělaní a dobře jazykově vybavení a kvalitně reprezentují zájmy ČR v zahraničí?
 • 46:02 Pomůže, dle Vás, přijetí služebního zákona ke zkvalitnění personální práce na MZV nebo jí spíše zakonzervuje.
Reklama: