Každého obžalovaného bychom měli považovat za nevinného

Paní komisařko*, je trošku symbolické, že dneska tady sedíme a projednáváme tuto směrnici, kdy vy sama máte zkušenost s vinou a nevinou v českém soudnictví a kdy jste byla vláčena několik měsíců přes česká média jako vinna za to, co jste nikdy nespáchala.

Tomáš Zdechovský | foto: archiv autora

Tomáš Zdechovský | foto: archiv autora

Proto mi dovolte nejdřív vyjádřit velký obdiv k vám, že jste to ustála. Vy jste vzorný případ toho, proč tato směrnice má být aplikována v praxi.

Měli bychom totiž považovat každého obžalovaného za nevinného, dokud se neprokáže jeho vina. Považuji za automatické, že by to nemělo být v žádném členském státě Evropské unie jinak. Je to základní princip právního řízení a musí být garantován jak každému obviněnému, tak i každému podezřelému.

Je to jeden z klíčových nástrojů, jak můžeme zaručit spravedlivý proces v celé Evropské unii. Domnívám se, že Evropská unie toto právo nesmí jen prosazovat, ale také musí dohlížet, aby bylo jednotlivými státy dodržováno.


*) Věra Jourová, pozn. ed. | Příspěvek do rozpravy na lednovém plenárním zasedání europarlamentu ve Štrasburku, k bodu „16. Presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem“

Reklama: