Formování Národní domobrany je u konce. V čele vstane Lisková, Obrtel a Krejča

PRAHA | Počáteční koordinační role Národní demokracie v procesu formování Národní domobrany je skončena. Informuje národovecká strana Národní demokracie, která je vnímána jako strana extremistická, ač to její vedení popírá, v tiskové zprávě, kterou dnes rozeslali médiím.

Nela Lisková | foto: youtube.com (ND)

Nela Lisková | foto: youtube.com (ND)

„Z důvodu některých legislativních omezení vyplývajících ze zákona 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zejména proto, aby se mohla plně věnovat politické práci, Národní demokracie prostřednictvím svého předsedy Adama B. Bartoše předala v Praze, dne 26. ledna 2016, agendu Národní domobrany do rukou představitelů nově ustavené rady Národní domobrany ve složení pplk. v z. MUDr. Marek Obrtel, Nela Lisková a por. v.v. PhDr. František Krejča,“ informuje Národní demokracie.

Dále stojí v tiskové zprávě, že národní demokracie je přesvědčena, že v představitelích rady Národní domobrany nalezla charakterní osoby a skutečné vlastence, kteří budou myšlenku domobranectví důstojně reprezentovat a propagovat na veřejnosti, napomáhat rozvoji Národní domobrany a usilovat o její zakotvení v právním řádu České republiky.


Ve vedení osoba s minulostí pohřební podobného projektu

Marek Obrtel v Hradci nad Moravicí (to byl ještě ČS voják v záloze)

Marek Obrtel v Hradci nad Moravicí (to byl ještě ČS voják v záloze)

„Podle mínění Národní demokracie jsou tyto osoby nezkorumpovatelné a jsou zárukou, že Národní domobrana bude i nadále formována veřejně apoliticky a zůstane otevřena všem občanům České republiky připraveným bránit svou domovinu,“ uvádějí v tiskové zprávě.

Ovšem je také třeba připomenout, že pod rukama Marka Obrtela se rozpadla skupina Českoslovenští vojáci v záloze, kdy určitou neschopnost cokoliv vést přiznal i Marek Obrtel v rámci Debatního klubu: Co bylo a co bude.


Nehodnotíme projekt vojáků v záloze, ale jen se pozastavujeme nad schopnostmi velení tehdejšího vojenského lékaře.

Národní demokraty vede autor knihy Obřezaná republika

Adam Bejnamin Bartoš s izraelskou vlajkou

Adam Bejnamin Bartoš s izraelskou vlajkou

Národní demokracie dále pak deklaruje vůli i nadále všemožně politicky podporovat a mediálně propagovat myšlenku domobranectví, kdy v tiskové zprávě čeští národovci pod vedením Adama Benjamina Bartoše, autora knihy Obřezaná republika, konstatují, že Národní domobranu jako takovou, kdy ke stejnému postoji vyzývají všechny politické strany, hnutí, občanské spolky a širokou veřejnost.

„Národní domobraně, radě Národní domobrany, jakož i všem jejím domobrancům v jejich nelehké a záslužné činnosti přeje odvahu, vytrvalost a zdar!“ uzavírají čeští národovci.


Reklama: