Chodíme po Praze se šibenicemi, předseda píše o obřezané republice a Evropě, mává oprátkou na demonstracích, ale nejsme extremisté. Odmítáme nálepku extremistů, pláče Národní demokracie

PRAHA | Od svého vzniku se začala Národní demokracie objevovat v tzv. čtvrtletních zprávách o extremismu, které zpracovává Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR. Informuje na svém webu národovecká strana Národní demokracie (ND).

Adam Bartoš v akci | foto: parlamentnilisty.cz

Adam Bartoš v akci | foto: parlamentnilisty.cz

„Národní demokracie se proti tomuto bezdůvodnému poškozování dobrého jména brání právní cestou. Oficiální dotaz, z jakého důvodu je Národní demokracie vedena jako „extrémistická strana“, zaslaný ministerstvu vnitra, nebyl uspokojivě zodpovězen,“ informuje ND. Že by byli takto vyhodnoceni díky svému předsedovi Adamu B. Bartošovi, který je médii označován za antisemitu? Vypracoval seznam českých židů a sepsal knihy jako Obřezaná republika či Evropa. Je pravdou, že předseda Bartoš je kontroverzní, avšak stačí to na vedení strany ministerstvem jako extremistické?

„Odpověď byla snůškou prázdných frází, konkrétní důvody uvedeny nebyly. Také ani uvedeny být nemohly, protože neexistují. Samo ministerstvo vnitra na svých webových stránkách uvádí, že extremismus je pojem velmi nejednoznačný…“ komentují ND odpověď Ministerstva vnitra. Tak když je to pojem nejednoznačný, tak jak předsednictvo ND dospělo k názoru, že to poškozuje jejich stranu? Pod diskovou zprávou, kde ND nad označením extremistické strany brečí, je totiž podpis: Předsednictvo Národní demokracie.

„Národní demokracie je na Ministerstvu vnitra řádně zaregistrována a neporušuje žádné platné právní předpisy, tedy ani Zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, kde je mimo jiné v § 4 stanoveno, že vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu,“ píše ND v tiskové zprávě a připomíná, že kdyby strana porušovala platnou legislativu, tak by mohla být rozpuštěna, což se nestalo.

šibenice na demosntraci

šibenice na demosntraci ND

Ovšem extremismus jako takový není v českém právním řádě nijak podchycen, tudíž takové označení neodporuje asi taky žádné legislativě. Například KSČM se ústy předsedy Vojtěcha Filipa několikrát hrdě hlásila k tomu, že je extrémní levicovou politickou stranou – tedy extremistickou?

„Celkem oprávněně se tak lze domnívat, že tyto zprávy jsou zneužívány k stigmatizaci, a tedy diskvalifikaci nepohodlné Národní demokracie z volné soutěže politických stran,“ uzavírá předsednictvo strany na jejíž demonstracích se nosí šibenice, nebo předseda na demonstraci s mikrofonem vyhrožuje vládě a mává oprátkou. Jestli je to extrémní, to až posoudí čtenář sám, ale umírněné to určitě není, tak jako svolávání demonstrace před byt premiéra a jiné kulišárny Národních demokratů.

Reklama: