Česká televize pravidelně manipuluje s fakty, dehonestuje, cenzuruje či ignoruje názory nepohodlných politiků a špiní je

Chybí nejzásadnější průzkum České televize – chceme ji vůbec? Již dlouhou dobu sleduji velkou nespokojenost veřejnosti s vysíláním České televize.

Tomio Okamura

Tomio Okamura

Podle mého názoru dochází v případě České televize k permanentnímu střetu zájmů – zájem veřejnosti na straně jedné a vedení ČT na straně druhé se tu po léta dramaticky míjí. Například by ČT neměla sledovat jako hlavní měřítko sledovanost, a to z principu – veřejnoprávní televize nemá poptávku sledovat, ale vytvářet. Ona má být lídr, nikoliv ve sledovanosti, ale v tématech.

ČT není na mediálním trhu v ničem lídr. Kopíruje ostatní televize, komerční i veřejnoprávní, ale špatně. Případně občas nějaký dobrý nápad ukradne, jak slyším často od postižených autorů, ale k potěše okradených špatně.

Česká televize pravidelně manipuluje s fakty, dehonestuje, cenzuruje či ignoruje názory nepohodlných politiků a dokonce dělá na tyto politiky průzkumy, aby je ještě více pošpinila.Přitom by Česká televize měla udělat veřejně ten nejzásadnější průzkum, kterého se bojí – tedy kdo a proč vůbec o Českou televizi v její současné ubohé zpolitizované podobě stojí.
Ptám se. Je v našem zájmu, aby nás ČT denně manipulovala překrouceným zpravodajstvím a tendenční propagandistickou publicistikou?

Veřejnoprávní televize nepochybně třeba je, pokud by ovšem zvládla to, co je jejím úkolem: podávat nestranné informace a prosazovat veřejně prospěšné hodnoty.

Ano, veřejnoprávní televize by měla šířit propagandu – ovšem nikoliv pro americkou zbrojní lobby, nikoliv proti nepohodlným politickým názorům, nikoliv protiruskou, ale musí propagovat hodnoty, jako je vlastenectví, pracovitost, poctivost, nesobeckost, úcta k rodině a ke vzdělání nebo k evropským tradicím a hodnotám. Jinak Česká televize jako česká televize ztrácí smysl.


Reklama: