Praha 3 neomarxistům nedala. Dobrá práce

Zastupitelé Prahy 3 odmítli diskutovat o znárodňování. Kromě formace Žižkov (nejen) sobě se všichni postavili proti návrhu dát neomarxistům z uskupení Klinika budovu, v níž od minulého týdne protiprávně přebývají.

Viktor Lošťák

Viktor Lošťák

Slova, slova, slova. Slova o veřejné prospěšnosti, slova o bohulibých účelech, mnoho slov o nebetyčné společenské prospěšnosti „autonomního“ centra klinika pronesli aktivisté na jednání zastupitelstva. Je výborné, že zastupitelé touto kouřovou clonou přesto prohlédli k jádru věci.

Klinika není žádnou veřejně prospěšnou organizací. Je to politické uskupení. Je to politická nátlaková skupina, lobbistická zájmová skupina, sloužící zájmům Zelených, s jejich pomocí a s jasným personálním propojením. Ostatně Matěj Stropnický, předseda Strany Zelených, je jedním z nejhorlivějších zastánců lidí z Kliniky.

Podívejme se třeba jen na seznam knih z knihovny klinikářů. Neomarxismus, socialismus, anarchismus. Pravý cíl kliniky nemá nic společného s veřejnou prospěšností, na níž bezostyšně parazituje.

Klinika je pátou kolonou Zelených. Je ideologickou a akční přípravkou neomarxistů, kteří buď Zelení přímo jsou, nebo je podporují. Je agitačním střediskem jednoho politického názoru. Podpora z veřejných rozpočtů Kliniky je stejně nepřijatelná, jako by bylo dávat peníze daňových poplatníků kroužku mladých nacistů.

Lži o veřejné prospěšnosti jsou dvojnásob špatné. Poprvé svou lživostí a podruhé tím, jak diskreditují opravdu veřejně prospěšné organizace, tím, jaké světlo vrhají na celý neziskový sektor. Neomarxisté udělali ze slova neziskovka stejnou nadávku, jako se jim už podařilo udělat ze slov aktivista nebo ekolog. Je v zájmu všech spolků, jež se zabývají nikoli lobbingem, ale společnosti přinášejí skutečný užitek, toto zneužívání slov zastavit.

Starostka, radní a zastupitelé Prahy 3 dokázali tlaku aktivistů nepodlehnout. To je výborná zpráva. Myslím, že každý ze zastupitelů si zaslouží poděkování a podporu. Jejich mailové adresy najdete na stránkách Prahy 3.

Vážená paní starostko, vážení radní, vážení zastupitelé,

jako předseda spolku Svoboda a síla vám chci co nejsilněji vyjádřit poděkování a podporu za váš postoj k „autonomnímu“ centru Klinika. Vaše odvaha a schopnost odolat tlaku je přínosem nejen pro vaši městskou část a město, ale pro celou zemi.

Iniciativa Klinika není veřejně prospěšnou či dokonce charitativní organizací. Je politickou organizací par excellence. Je lobbistickou nátlakovou skupinou. Jako taková nesmí být podporována z veřejných prostředků. Každá veřejná podpora lobbistům je tunelováním demokracie.

Jako zastupitel brněnské městské části Bystrc vidím jasné paralely se snahou neomarxistů z Kliniky a úsilím podobných či často personálně i politicky zcela stejných skupin v Brně. I proto je pro nás váš statečný postoj tak důležitý.

Ještě jednou děkuji. Vytrvejte.

Viktor Lošťák
předseda spolku Svoboda a síla, z. s.
www.s-a-s.cz

Vítězství v bitvě však není vítězství ve válce. Neomarxisty se tady a teď podařilo zadržet, avšak frontová linie se tím jen zastavila. Nyní je třeba převzít iniciativu.


Reklama: