Je libo pivo s kapkou pesticidu?

Okolo znovuobnovení autorizace používání glyfosátu (Roundup) v EU se toho v poslední době událo velmi mnoho. Proto mi dovolte vás informovat o aktuálním vývoji v této kauze.

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná

Předně, dne 22. února Evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’Reilly vydala zprávu o svém šetření, ve které kritizuje Evropskou komisi v souvislosti s její současnou praxí u pesticidů, kdy dlouhodobě schvaluje bezpečnost použití účinné látky ještě dřív, než dostane všechna data, která jsou nezbytná pro podporu tohoto rozhodnutí. Zároveň dne 25. února Německá nezávislá ekologická nezisková organizace Umweltinstitut München (založena v roce 1986, krátce po černobylské jaderné havárii s cílem vyšetřování a snižování znečištění životního prostředí jako celku) zveřejnila studii o kontaminaci německého piva glyfosátem.

Výsledky testů ukázaly, že hladina reziduí glyfosátu u různých piv dosahuje rozmezí od 0,46 do 29,74 mikrogramů glyfosátu na litr piva. To je velmi znepokojující informace, neboť maximální limit reziduí pro glyfosát v pitné vodě je pouhých 0,1 mikrogramů na litr. Bohužel v současné době nejsou v právních předpisech EU stanoveny žádné maximální limity reziduí glyfosátu v pivu, což je samozřejmě zcela absurdní a nebezpečná situace (celou studii můžete nalézt zde).

V návaznosti na svou analýzu, a vzhledem k významu ochrany zdraví a životního prostředí v EU, veřejná ochránkyně práv učinila několik návrhů na zlepšení systému schvalování pesticidů ze strany Evropské komise. Ombudsmanka Evropskou komisi také vyzvala, aby s ohledem na významné důsledky pro životní prostředí, jakož i pro zdraví lidí a zvířat, které tato praxe přináší, předložila veřejnosti nejpozději do dvou let zprávu, jak implementovala tyto její návrhy. Evropská veřejná ochránkyně práv zahájila své šetření v této věci na základě podnětu Pesticide Action Network Europe (PAN-Europe), tedy sítě neziskových organizací, která upozorňovala na to, že praxe, jak Evropská komise schvaluje látky pro pesticidy, je v některých případech nebezpečná anebo není v souladu s příslušnými právními předpisy. I přes odpor našeho „známého“ Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) provedla ombudsmanka šetření u celkem desíti povolovacích procesů.Nejenom v souvislosti s těmito zjištěními jsme tedy s mými kolegy z frakce znovu podali námitku proti znovuobnovení autorizace používání glyfosátu (Roundup) v EU (poprvé jsme tuto námitku neúspěšně předložili již v létě minulého roku). O tomto znovuobnovení má Evropská komise rozhodovat už v červnu tohoto roku.

Vzhledem k tomu, že podobnou námitku nakonec podali i mí další kolegové z jiných politických frakcí (S&D, Greens/EFA, EFDD a ENF), v současnosti připravujeme námitku společnou, která, jak doufám, by mohla mít větší úspěch než naše námitka předchozí. Držte nám proto pěsti, ať se dobrá věc podaří a společně nakonec zabráníme hazardování se zdravím evropských občanů. V souvislosti s tím, že námitku podalo celkem pět politických frakcí Evropského parlamentu, jsme také s kolegy napříč politickým spektrem požádali komisaře Andriukaitise, aby vzhledem k tomu, že o ní bude z časových důvodů možné hlasovat v Evropském parlamentu až v dubnu, odložil březnové zasedání Stálého výboru pro rostliny, živočichy, potraviny a krmiva, jehož rozhodnutí bude v této věci klíčové.


Reklama: