Lidská prasata pokládají na hranicích své děti na koleje pod vlak a chtějí, abychom je nejen vpustili, ale si jich i vážili

SKOPJE | Toto snad už ani nejsou lidé, jelikož takto se lidé ke svým dětem chovat nemohou. Takto se nechovají ani zvířata, ty své mladé chrání svým tělem i za položení vlastního života, aby potomstvo žilo dál. Muslimští vetřelci si chtějí přerušením vlakových spojení vynutit vstup do Evropy. A dělají to odporně.

Muslimské zrůdy mučí a zneužívají dětiAgresivní, odporní a drzí vetřelci kromě demonstrací a prolamování hranic vymýšlejí nové způsoby, jak si vynutit vstup do Evropy – kladou vlastní děti na koleje. To je nelidské, to i nezvířecí, toho snad je schopen jen stoupenec Alláha, kdy Alláh je snad jen vyslancem samotného Satana na Zemi.

Na nahrávce mimo jiné uvidíte něco tak nelidsky odporného, jako jsou děti položeny na pražcích kolejí s nápisy: „Otevřít hranice.“ Jak by na to měla Evropa reagovat? Po vzoru vojska Krista? Po vzoru krále Jana Sobieského? Hnát pohanské psy za hranice Evropy? Dobýt zpět Cařihrad?


Reklama: