Exekuce v ČR: Vrána vráně oči nevyklove

První exekuce Vás ochromí, poslední dorazí. Jako na lovu. Lovnou zvěří jsou občané ČR. Lovecký lístek drží vyvolení jako ve velké privatizaci kdysi před lety. Tak funguje jednoduchý systém dluhově-exekučně-insolvenčního průmyslu.

Tomáš Vrána

Tomáš Vrána

V prvé řadě předesílám, že dluhy je třeba platit. Bohužel současný systém, tak jak je nastaven, toto záměrně a účelově znemožňuje. Navenek se exekutoři prezentují jako ochránci práv věřitele, skutečnost je ovšem taková, že primárně jde o jejich zisk, a díky tomu jsou na svých právech kráceni dlužníci, jsou poškozováni věřitelé a v konečném důsledku stát a tedy i Vy.

Exekutoři úmyslně vytvářejí obraz dlužníka jako parazita, který si napůjčoval na Vánoce či dovolené, popřípadě si nabral z rozmaru na splátky elektroniku, kterou posléze nesplácel.

To je naprostý nesmysl, takto zdůvodněné exekuce jsou v řádu jednotek procent, většina exekucí je nařízena z jiného důvodu. V drtivé většině jde o původní dluh v řádu deseti až stokorun a nezřídka se tyto exekuce nařizují v rozporu se zákonem. Exekutoři následně vymáhají dluhy promlčené, již zaplacené, smyšlené, anebo podvodem vyrobené. A soudy je posvěcují i s nezákonnými úroky až 100 % ročně. Bohužel velice často soudy o těchto návrzích na exekuci rozhodují bez přítomnosti dlužníka a tato rozhodnutí nabývají právní moci fiktivním doručením. Dlužník se tedy o exekuci zásadně doví až v době, kdy marně uplynou všechny lhůty pro možnou nápravu. Smutnou skutečností je právě to, že tato fiktivní doručení se většinou týkají těch exekučních návrhů, které by byly v případě přítomnosti dlužníka u soudu zamítnuty pro neoprávněnost.

Běžný občan, který se s praktikami exekutorů nesetkal na vlastní kůži, si může myslet, že se všechno zveličuje a že se lidé jen snaží vyhnout placení vlastních dluhů, ale skutečnost je taková, že hlavním problémem jsou nezákonné postupy jednotlivých exekučních úřadů a jejich zaměstnanců.

Česká republika je jediným státem na světě, kde exekuce na majetek občanů na základě rozsudku státního soudu může vykonávat soukromý subjekt (exekutor) za účelem zisku, který převyšuje až 30x výši samotného dluhu!

Česká republika je také jediným státem na světě, kde je možné vykonávat exekuce naráz všemi způsoby dle zákona!

Obětní občan tak má zablokované účty v bankách, současně zabavené výplaty a důchody a současně zabavený také veškerý movitý majetek!

Pro dluh 1000 Kč /za škodu ve výši 24 Kč/ Vám v tomto pseudodemokratickém státě exekutor zničí život tak, že Vám zablokuje příjmy, a Vy nemůžete splácet běžné výdaje, půjčky, hypotéky, školné, stravné, pojištění, kabelovku, internet, družinu a na konci dluhového tobogánu druhotné platební neschopnosti Vám před výplatou nezbyde ani 24 Kč na jízdenku MHD, kterou to celé začalo!

Exekuce v ČR se úplně vymkly kontrole, už dávno jejich prioritou není vymožení původního dluhu, ten v podstatě nikoho nezajímá.
Jediným a pravým zájmem exekutorů je vymoct na dlužníkovi náklady exekuce, které mnohonásobně převyšují právě původní dluh. Běžně exekutor vymůže na dlužníkovi peníze, ty si ponechá a věřiteli nedá nic. (Viz kauza Vrána.) Takže dlužník přijde o peníze, nebo majetek, věřitel nedostane nic a jediný, kdo má prospěch, je právě exekutor. Tento systém popírá logiku vymáhání dluhu. Takto vzniká obrovské množství exekucí u dlužníků, kteří již nic nevlastní, a přesto exekutoři tyto exekuce nezastavují, protože i takové marné exekuce jsou velkým byznysem, když si díky nim exekutoři snižují základ pro odvod daní.

Jedinými parazity jsou zde právě exekutoři. A nejen proto, že okrádají dlužníky, ničí jim životy, zabavují domy a byty pro původně směšné dluhy. Ale i proto, že okrádají stát, a tedy nás všechny, a nepřímo páchají i další škody, když dlužníci jsou zahnáni tak daleko, že začínají pracovat načerno, aby uživili rodinu. Tím stát přichází o další peníze. A proč? Jen proto, aby exekutor dostal za vymožení dluhu třeba 500 korun zaplaceno desetkrát tolik. Opravdu hospodárný postup. O tom, že prostřednictvím účelových firem sami skupují pohledávky a nemovitosti na dražbách ani nemluvě.

A tihle mají jako jediní v ČR právo prolomit ústavní práva??? Mohou nerespektovat právo na majetek, právo na vlastní bydlení, právo na spravedlivý proces, mohou vstupovat na soukromý pozemek a porušovat domovní právo, což nemohou ani policisté bez povolení soudu? To má být výkon spravedlnosti?Absolutně ne, jde o byznys s chudobou a stát je spoluviníkem, stejně jako zodpovědní politici, lichváři, advokáti, soudci, exekutoři, je to klasická mafie. A víte, co je spojuje? Právnický titul. Každý lump v této branži nosí titul doktora práv. Jistě ne všichni exekutoři a zainteresovaní jsou takovými lumpy. A těmto asi deseti lidem nezávidím, že na ně kolegové, jakým je napříkladexekutor Vrána z Přerova, vrhají stín.

A kdo o tom rozhoduje? Nezřídka politici, kteří právě z tohoto byznysu profitují přímo, či nepřímo přes příbuzné a bílé koně. A tito se odmítají dojímat nad osudy svých voličů? V tom případě já se odmítám o nich vyjadřovat slušně a pro mne jsou zločinci, kteří se dopouštějí ekonomické genocidy.

Nejde o vyhnutí se placení dluhů, jde o pojmenování zločinných zvěrstev, která se tu dějí pod rouškou výkonu spravedlnosti.
Buďte si jistí, že dlužníci by rádi své dluhy platili, bohužel navýšením marginálního dluhu na dvaceti, sto i vícenásobek a s tím související obstavení účtu i mzdy dojde k dalšímu zadlužení dlužníka a ten následně není svým závazkům schopen dostát. A to mu lidsky stačilo zapomenout zaplatit složenku na sto korun.

Je tedy hlavně vinou politiků, že se u soudů mohou uplatnit směšně nízké pohledávky, na které se zase vinou jimi schváleného špatného zákona smějí nalepit náklady mnohonásobně převyšující výši dluhu. Vše nastaveno pro zisk exekutorů, překupníků pohledávek, podvodníků a lenivých právníků. A takto vznikají dlužníci s více exekucemi.

Bohužel zákony o exekucích jsou napsány tak, že právě tento postup exekutorům umožňují. Ročně jsou takto okradeny desetitisíce rodin. Proti spoustě lidí je vedeno více exekucí, takže po zabavení finančních prostředků jim exekutoři následně zabavují vybavení domácností. Navenek se zdá, že je to v pořádku, dlužník by si neměl žít na vysoké noze, vlastnit auta, nemovitosti a luxusní vybavení, jenže skutečnost je taková, že zaměstnanci exekutorů v domácnostech zabavují běžné vybavení, donedávna dokonce lednice, pračky, vybavení kuchyní, skříně a podobně. Tyto věci sami na místě oceňují na směšné částky a následně odvezou.Za tento odvoz si naúčtují nové náklady, které jsou nezřídka vyšší než hodnota věcí. Takže dlužníkovi naroste dluh o tyto náklady, věřitel opět nic nedostane a exekutor věci buďto prodá, nebo rozdá známým a zaměstnancům, takže profit má zase jen on.
Je to v rozporu nejen s morálkou, ale i se zákonem, a přesto je to státem tolerováno.

Většina exekucí začíná tak, že se o ní dlužník dozví od exekutora v době, kdy už se nemůže prakticky s ohledem na lhůty bránit. Drtivá většina exekucí je řešena soudy bez přítomnosti dlužníka, usnesení jsou doručována fikcí, nebo nabývají právní moc vyvěšením na úřední desce soudu, a to i v případech, kdy je adresa dlužníka známá. Tímto je dlužníkovi jakožto účastníku řízení upíráno základní právo vyplývající mu z Ústavy České republiky, a to právo na spravedlivý proces. Nejhorším důsledkem těchto praktik je fakt, že soudy posvěcují i dluhy fiktivní.

Takto se teprve návštěvou vykonavatele exekutora dlužník dozví o tom, že má platit mimo dluhu i nemalé částky advokátům a hlavně exekutorům. Tyto jsou jim přiznávány soudy bez ohledu na jejich opodstatněnost.
Často vede exekutor více exekucí vůči jednomu dlužníkovi, přesto vymáhá náklady za každou exekuci zvlášť, i když mu tyto nevznikají a soudy toto opět posvěcují. Často také exekutoři exekuci nevymáhají hned, ale nechají ji v systému uležet, čímž navýší vymáhanou částku o úroky.
Jsou známy tisíce případů, kdy se dlužník díky těmto nezákonným navýšením dostal z původních dluhů v řádu tisíců až k dluhům blížícím se milionu.
Exekutoři také nezřídka draží nemovitosti pro bagatelní dluh. Kvůli pár tisícům tak přišlo mnoho rodin o vlastní bydlení. Exekutorská komora tvrdí, že se to neděje, ale to je lež.

V celém řízení stojí dlužník proti právně vzdělaným osobám, tedy exekutorům, advokátům a soudcům, proti kterým prakticky nemá šanci.
Tam, kde očekáváme právo a spravedlnost, nacházíme pouze špinavý byznys s lidskou bídou.

Zcela běžně se v ČR porušují zákony i ústava, a to vše ve prospěch úzké skupiny podnikavců, kteří sprostě okrádají a finančně likvidují obyčejné rodiny. Exekutoři, jejich pomahači, právníci a zřetelně i někteří soudci si udělali z národa dojnou krávu, sdírají nás z kůže, a to i za nemalého přispění části politiků, kteří taktéž profitujíc nechávají v platnosti zákony toto jim umožňující. Z tohoto důvodu nejsou politici ochotni tyto zákony měnit, i když nám tyto změny před každými volbami hlasitě slibují. Vrána vráně totiž oči nevyklove.
Vinou současného likvidačního systému exekucí tak dochází dnes a denně k zbytečným lidským tragédiím, zatímco výše popsaná mafie nadále nerušeně likviduje střední třídu tohoto národa.Zdroj.

Reklama: