Národní demokracie striktně odmítá adopce homosexuálními páry

PRAHA | Vedení Národní demokracie (ND) zaujímá k připravované novele Zákona o registrovaném partnerství toto stanovisko, která umožní prznit děti a porušovat dětská lidská práva, především právo na rodinu jasné stanovisko.

Alena Drvotová

Alena Drvotová

„Národní demokracie se ztotožňuje s elementárním, staletími prověřeným, pevným pohledem na rodinu jako na základní sociální, výchovnou a ekonomickou jednotkou,“ píše na webu ND Alena Drvotová a pokračuje slovy: „Národní demokracie podporuje veškeré stimuly, ať již celospolečenské, sociální a daňové, které přispívají k rozvoji a upevňování klasického rodinného přirozeného modelu, který odjakživa tvoří: táta-máma-děti.“


Rodina je základem státu. Rodina je táta, máma a děti. Nic jiného

Dva úchylové?

Dva úchylové?

Alena Drvotová dodává, že rodina je základem státu, kdy dále vysvětluje postoj ND: „Národní demokracie odmítá nadržování, nezdůvodnitelnou podporu a státem podporovaný rozvoj jakýchkoliv forem sexuálního mrzáctví. Takto postižení jedinci by si své sexuální úchylky měli držet v nejintimnějším soukromí, nikoliv se jimi exhibovat na veřejnosti anebo dokonce skrze ně žádat nějaké výhody.“

Podle ní platí, že výchova dítěte v homosexuálním partnerství je jednoznačně nežádoucí. „Namísto vštěpování klasického prorodinného standardu a modelu je nevinná dětská duše odmala konfrontována s modelem zvrhlým, který ale logicky přijme jako „přirozený“. Výchova dětí v homosexuálním prostředí nepovede k ničemu jinému než k budoucímu nárůstu takto nenormálně orientovaných jedinců, k nárůstu sodomistických sexuálních praktik a s tím spojeným šířením pohlavně přenosných chorob,“ dodává v prohlášení strany.

„Národní demokracie je názoru, že namísto chystaných legislativních změn umožňujícím adopce dětí homosexuály by naopak mě být přijat zákon o zákazu výchovy dětí v takovém závadném prostředí a to i za cenu, že by z těchto rodin byly odebírány do rodin náhradních,“ uzavírá národní demokratka Drvotová.


Reklama: