Černý eritejský mor řádí i ve Švýcarsku

WOHLEN | Ani Švýcarsko s imigrantskou vlnou již dávno není bezpečnou zemí. Svědčí o tom i veřejné mínění, které se stále více přiklání k zavádění bezpečnostních opatření na úkor soukromí a svobod, až politici začínají hovořit o policejním státě. Nicméně každý nový incident s imigranty vede k jasné rovnici: ‚bezpečnost za svobodu‘. Stejně tak i minulou sobotu ve švýcarském Wohlenu. Informuje euRABIA.cz.

Nový soused, nový volič, ale i nový starosta... Přivandrovalec...

Nový soused, nový volič, ale i nový starosta… Přivandrovalec…

Tam šli před půlnocí dva mladíci a dvě slečny z baru na vlak domů. Po cestě je konfrontovali pískáním tři černoši. Na nádraží jich však už byl tucet a pak to začalo. Jeden černoch přistoupil k týnejdžrovi a podával mu ruku. Když to odmítl s tím, aby šli pryč, vrhli se na něj a v kolejišti ho zmlátili, zkopali a traťovým štěrkem mlátili do hlavy. Stejně tak dopadl i jeho 17-letý kamarád, který se mu vrhl na pomoc. Jedna z týnejdžerek volala na policii, ale černoši ujeli. Policie na další zastávce pachatele zadržela – tře eritrejské imigranty.

Všude v Evropě je zejména bavící se mládež imigrantům trnem v oku. Sobotní párty, zábavy, oslavy, veselí a vyzývavost jsou prakticky hozenou rukavicí imigrantským mladíkům. Mladí Evropané jsou konfrontováni pohledy, slovy, nadávkami, přepadáním a bitím a násilím. Budovatelské nadšení z multikulturní společnosti je dávno to tam, zaměnilo se spíše v zahanbení, zhrzení a vztek a řeči o multikulturní společnosti začínají občanům znít potměšile sarkasticky.