AfD: Tradiční rodina je hlavní ideál, islám nepatří do Německa a genderová ideologie je zničující

BERLÍN | Za tradiční rodinu jako hlavní ideál se vyslovuje německá strana Alternativa pro Německo (AfD) v návrhu nového programu, který se měl být schválen 30. dubna až 1. května na stranickém sněmu v Stuttgartu, informuje slovenský konzervativní deník HlavnéSprávy.sk.

Ilustrační smímek

Ilustrační smímek

V návrhu se uvádí: „Chápat rodinu skládající se z otce, matky a dítěte jako základní buňky společnosti a uspokojovat potřeby dětí a rodičů, to se musí opět stát centrem rodinné politiky.“ AfD chce rozproudit společenskou hodnotovou diskusi na posílení úlohy rodičů, informuje slovenský konzervativní deník.

AfD obrací se proti mainstreamové genderové ideologie, která propaguje zavržení tradičních úkolů pohlaví: „Děti nejsou žádný balast bránící kariéře, ale naše budoucnost.“

Ne přistěhovalcům

K problému poklesu obyvatelstva se v programu uvádí: „Namísto národohospodářský neúnosného a velmi konfliktního přistěhovalectví – zejména z islámských států – je třeba zvýšit porodnost domácího obyvatelstva. K tomu je třeba větší bránění hodnot založených na ocenění práce rodičů, jakož i rodinná politika, která se orientuje potřebami rodiny a mladé lidi povzbuzuje k zakládání rodin. Na podporu tohoto se požaduje i reformovaný daňový a důchodový systém, aby početné rodiny již nemusely žít pod existenčním minimem a vybudovaly si dostačující vlastní důchodové zabezpečení.“ AfD chce navíc početné rodiny zvlášť podporovat.

Strana se dále zasazuje za zastavení diskriminace matek, které doma vychovávají své děti. Péče o děti v jeslích se nesmí jednostranně upřednostňovat. V návrhu se pranýřuje, že v Německu se ročně provede 100 000 potratů prostřednictvím poradenských center.


Německo je založeno na křesťanské tradici, multikuturalismus do něj nepatří

Strana se dále hlásí k hlavní německé kultuře, která se v podstatě zakládá na třech pramenech: na náboženské tradici křesťanství, vědecko-humanistické tradici, jejíž antické kořeny byly obnoveny v renesanci a osvícenství a na římském právu, na kterém stojí právní stát. „Ideologii multikulturalismu považujeme za vážné ohrožení sociálního smíru, i přežití národa jako kulturní jednoty,“ stojí v návrhu programu AfD.

Islám a genderové studie ničí Německo

Vzhledem k islámu se v programu zdůrazňuje, že nepatří do Německa. AfD se jasně staví proti islámskému praktikování víry, které se zaměřuje proti svobodnému demokratickému pořádku, proti našim zákonům a proti židovsko-křesťanským a humanistickým základem naší kultury.

AfD vyslovila i ostré odmítnutí ideologie genderových studií, která chce potírat rozdíly mezi pohlavími a tím působí proti tradičním hodnotám a specifickým úkolům pohlaví v rodinách.