Česko zatím nepřijme zpět Iráčany, kteří protiprávně odešli do Německa

PRAHA | Česko zatím nepřevezme zpět skupinu 25 křesťanských ekonomických migrantů z Iráku, kteří údajně neviděli perspektivu v naší zemi, kde jsme jim poskytli azyl, a během minulého víkendu se protiprávně vydali na vlastní pěst do Spolkové republiky Německo, kde chtěli parazitovat, avšak tamní policie je zadržela.

Importovaný Batto | reprofoto: iPrima.cz

Importovaný Batto | reprofoto: iPrima.cz

Den poté, co Praha obdržela oficiální žádost německé strany o jejich zpětné převzetí, kdy se Němci odkazují na dublinskou úmluvu, o tom informoval ministr vnitra Milan Chovanec. „Žádost Německa má zásadní formální nedostatky a není v souladu s evropskou legislativou,“ informoval na sociálních sítích chovanec z ČSSD.

Nedostatky podle resortu vnitra spočívají v použití nevhodného legislativního nástroje, tzv. Dublinského nařízení. Oproti původním informacím od německé strany tyto osoby na území spolkové republiky nepožádaly o udělení mezinárodní ochrany, jak je uvedeno v samotné žádosti, a ČR tak nemůže v souladu s evropskou legislativou tyto osoby převzít zpět v rámci dublinského řízení.