Mu-Slimáci ve Španělsku chtějí, aby se tamní školství přizpůsobilo Ramadánu

MADRID | Sdružení muslimů ve Španělsku, tzv. Islámská komise Španělska se obrátilo na ministerstvo spravedlnosti, a sice na jeho Generálního tajemníka pro vztahy s náboženskými vyznáními, aby přijímačky a zkouškové období na školách byly posunuty.

Mu-Slimáci patří do vepřového chléva na Blízký východ ne do Evropy

Mu-Slimáci patří do vepřového chléva na Blízký východ ne do Evropy

Muslimští studenti jsou prý zkouškovým obdobím a přijímačkami připadajícími na ramadán znevýhodněni, protože si musí především plnit své náboženské povinnosti jako je půst, modlitba a abstinence od světských záležitostí a radovánek.

Případně by muslimští studenti měli být bráni ke zkouškám ráno, protože v noci se muslimský půst nedrží a naopak se slaví a hoduje, a studenti jsou tak poránu v lepší kondici než odpoledne, zdůvodňuje petit Islámské komise její předseda Riay Tatary.


Reklama: