Vojenská přítomnost neregionálních mocností v Černém moři je nepřípustná, komentoval ruský zástupce při Severoatlantické alianci tento návrh

MOSKVA – BRUSEL | Pokusy o zvýšení vojenské přítomnosti neregionálních mocností v Černém moři jsou nepřípustné, prohlásil stálý ruský zástupce při Severoatlantické alianci (SA) Alexandr Borisovič Gruško v komentáři k myšlence o založení černomořské flotily SA. Informuje o pokusu pošlapat mezinárodní právo a dohody SA světová zpravodajská agentura Sputnik.

Severoatlantická aliance - Vlajka vrahů v plamenech ||reprofoto: sputnik

Severoatlantická aliance – Vlajka vrahů v plamenech ||reprofoto: sputnik

S tímto návrhem přišlo na začátku roku Rumunsko: Tuto nutnost vysvětlili v Bukurešti posílením ruských pozic v černomořském regionu. K návrhu se hodlá připojit také Ukrajina. O záměru SA posílit přítomnost ve východní Evropě, včetně v Černém moři, mluvil rovněž generální tajemník SA Jens Stoltenberg.

Moskva nejednou vyslovila nespokojenost v souvislosti s posílením SA u svých hranic a prohlásila, že je připravena dát adekvátní odpověď na akce Západu. Podle slov Alexandra Borisoviče, pokusy o změnu stávající situace mohou vytvořit v regionu faktor nestability.

„Není mi celkem jasné, oč jde, protože Černé moře je stálou veličinou, stejně jako země, jež ho obklopují. Víme, že z černomořských států mají své flotily Bulharsko, Rumunsko a Turecko. Sestavení z nich seskupení je záležitostí vojáků. Ale, co je zásadně důležité, režim konvence z Montreux musí zůstat neochvějným, je to jedna z klíčových mezinárodních dohod, jež zajišťuje regionální stabilitu a bezpečnost,“ řekl v pořadu televize Rossija 24.

Konvence z Montreux z roku 1936 upravuje návštěvu Černého moře loděmi nečernomořských států, stanoví tonáž vojenských lodí a omezuje termín jejich pobytu ve vodách Černého moře.


Reklama: