Zrušení víz s Tureckem a Ukrajinou – otevření dveří neomezené migraci

Zavedení bezvízového styku s Tureckem a Ukrajinou, které kancléřka Merkelová a vedení EU zuřivě prosazují, ukazuje, že zesílení, a nikoliv zeslabení migrace do Evropy je skutečným cílem jejich politiky.

Jiří Weigl

Jiří Weigl

Svou podstatou je to skutečně absurdní kafkovský krok – problém ilegální migrace vyřešit její legalizací. Evropští politici tím otevřeně ukazují, jak nám pokrytecky lžou. O solidaritu a pomoc bližním jim jde až na posledním místě. Jde jim jen o potlačování evropských národních států, jemuž má napomoci cynické obchodování migranty se sousedními režimy.

Turecku by se bezvízovým stykem otevřela šance vyřešit své problémy s Kurdy a migranty jejich legálním odsunem do EU a na zbídačelé a rozvrácené pomajdanské Ukrajiné by šanci odejít hledat štěstí na západ nepochybně využily milióny lidí. Tureckým a ukrajinským zkorumpovaným úřadům by se otevřel nový nesmírně lukrativní zdroj příjmů – prodej vlastního občanství, které otevírá legální cestu do EU, zájemcům z celého světa.

To všechno Merkelová a její bruselští podřízení samozřejmě vědí. Stejně dobře vědí, že evropská veřejnost si myslí pravý opak a odmítá to. Přesto s námi se všemi hrají tuto ostudnou hru. Jejich míra opovržení vlastními spoluobčany a voliči nemůže být větší. Netrpme to.Stanovisko IVK ke dni 26. 4. 2016: Zrušení víz s Tureckem a Ukrajinou – otevření dveří neomezené migraci