Otevřený dopis členům Úsvitu od Martina Konvičky a Petra Hampla

Vážení kolegové, milí Úsviťáci, nejprve nám dovolte poděkovat vám, za ochotu a obětavost s jakou jste se podíleli na vzájemné spolupráci. Vážíme si nasazení a píle s jakou jste nám pomáhali zabránit islamizaci naší země, jakkoliv to nyní můžete cítit jinak.

Martin Kovička a Petr Hampl

Martin Kovička a Petr Hampl

Situace, do které jsme se jako Blok proti islámu dostali díky nečinnosti vedení Úsvitu, neochotě vašeho vedení komunikovat a hrát s námi čistou hru, vyžadovala rázné řešení. Naším hlavním cílem není politikaření a politické handrkování, ale skutečná obrana hodnot a historie naší země.

Jsme si vědomi, že řadoví členové ÚNK, lidé a naši kámoši v krajích, nenesou žádnou odpovědnost za pletichy, které s námi sehrálo vedení Úsvitu, proto se upřímně omlouvám těm, kteří to chápou jako naši zradu. Nebyli jsme to my, kdo zradil ideály, na kterých odpor proti islamizaci vznikl. My chceme být skutečnou silou bránící islamizaci naší země.Mezi námi a vámi vznikla mnohá přátelství (or more) a doufáme, že to vše bude dále pokračovat i přes ukončení smlouvy, která se ukázala být snahou o vodítko. Nechceme bourat to pozitivní, co vzniklo, chceme však více, než současné vedení Úsvitu.

Chceme být úspěšní ve změně současné politiky, chceme bojovat s čistým štítem a chceme zůstat přáteli s těmi, kteří to myslí vážně. Pokud se cítíte poškozeni naším byť radikálním, ale jasným řešením, přijměte omluvu. Nemáme zájem poškodit ÚNK, ale nemůžeme nechat poškodit ani členy BPI, kterým jsme v první řadě odpovědni.
K otázce, jak je to s případným obnovením spolupráce. Každý z vás s námi může jednoduše vstoupit do Bloku proti islámu. Co se týče spolupráce mezi Blokem a Úsvitem, je to jen obtížně představitelné, dokud budou ve vedení Úsvitu lidé, kteří nás podvedli.

Zůstáváme v úctě,
Martin Konvička a Petr Hampl