Dienstbierův antisprejerismus? Jen pro někoho

Ministr Dienstbier na vteřinu procitnul do reality a ulekl se, že v české společnosti existují lidé s pokušením ničit cizí majetek svými sprejerskými výplody.

Ivo Strejček | reprofoto: youtube.com

Ivo Strejček | reprofoto: youtube.com

Typicky po dienstbierovsku však věnuje pozornost produkci pouze některých z oněch tvůrců – těch, kteří, zdá se, vyjadřují záporný vztah k migrantům. To, že jsou fasády domů slušných občanů předmětem sprejerských útoků a úchylných ohavností již celá léta, Dienstbiera naopak nikdy nevzrušovalo.

O co méně jej zajímá obrana občanských práv a soukromého majetku běžných daňových poplatníků, o to více ho rozpaluje údajná česká nenávist k cizincům a imigrantům.

Pokud chce tento ministr vnést na jednání české vlády téma nenávistných sprejerských nápisů na čtyřech různých pražských budovách, měl by tak učinit pouze za podmínky, že souběžně vyzve vládu, aby se zabývala osudem všech sprejery zohavených budov v celé České republice. A jsou-li ty čtyři postižené provozovny součástí vládou financovaného projektu Hate Free Culture, bude pouze spravedlivé, vyhlásí-li česká vláda gigantický dotační program na smazání sprejerských výplodů v celé zemi – bez ohledu na jejich poselství.Stanovisko IVK ke dni 27. 4. 2016: Dienstbierův antisprejerismus? Jen pro někoho!