Generace identity Vás zve na protest pod heslem: Naše Evropa není vaše Unie! – protest proti politice EU

PRAHA | Adam Berčík, který je jedním předních představitelů české odnože Generace identity si Vás dovoluje pozvat na protest, který se uskuteční tuto sobotu v Ústí nad Labem. Konat se bude na Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem.

Adam Berčík

Adam Berčík

„Současnou politiku EU, jak vnitřní tak i zahraniční, považujeme za naprosto odporující zdravému rozumu,“ Adam Berčík.

Co Generace identity vyčítá dnešní EU a jejímu vedení?

  • Členským státům EU je stále více upírána jejich suverenita;
  • občané jsou vystavováni bezpečnostním rizikům, jako je nekontrolovatelná masová imigrace a s ní související kriminalita a terorismus;
  • existují snahy omezit obranyschopnost obyvatelstva (návrh na zpřísnění držení střelných zbraní);
    – politická korektnost za každou cenu, omezování svobody slova;
  • nezodpovědná zahraniční politika orientovaná na prospěch USA, která podpořila rozvrat fungujících režimů v Iráku, Libyi a Sýrii a tím spoluzavinila současnou imigrační vlnu;
  • snahy např. Maďarska, Polska či Slovenska odmítnout návrh kvót pro přijímání imigrantů jsou odmítány, těmto státům je otevřeně vyhrožováno ze strany představitelů EU a některých „starých“ členských států;
  • likvidace kulturní a etnické identity Evropanů ve prospěch nově příchozích neevropanů, v horizontu několika málo desítek let reálně hrozí demografická katastrofa (tzv.Velká výměna), která může nezvratně změnit složení obyvatel Evropy ve prospěch neevropských imigrantů.

„Nehodláme jen přihlížet, jak nám EU odebírá naše práva, upírá nám naše tradice a hodlá nás v šíleném sociálním experimentu celokontinetálních rozměrů nahradit imigranty ze třetího světa,“ zavírá Adam Berčík své pozvání, které redakci konzervativního deníku bez politické korektnosti VlasteneckéNoviny.cz exklusivně poskytl.