Mediální skupina vydávající VlasteneckéNoviny.cz ukončila svou činnost

OSTRAVA | Dnešním dnem mediální skupina tvořena spolkem EDRA a občanským sdružením Alfa libera ukončila svou činnost. Daná mediální skupina vydávala mj. VlasteneckéNoviny.cz.

Radek Velička - šéfredaktor | VlasteneckeNoviny.cz

Radek Velička – šéfredaktor | VlasteneckeNoviny.cz

Edra, z. s. převzala začátkem května veškerou činnost v rámci mediální skupiny a přejmenovala se, kdy do své činnosti zařadila i vydavatelskou a nakladatelskou činnost. Nově tedy vydavatel konzervativního deníku bez politické korektnosti nese název Česká expedice, z. s.

Přejmenování bylo navrženo se zdůvodněním, že spolek udržuje tradici zakladatele prvních českojazyčných novin Václava Matěje Krameriuse a právě nakladatelství V. M. Krameriuse neslo název Česká expedice. „Touto změnou názvu spolku bude udržení tradic a odkazu spolku více naplněno,“ zdůvodnil předseda Radek Velička.

Česká expedice, z. s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili udržovatelé tradic zakladatele prvních českojazyčných novin a nakladatelství Václava Matěje Krameriuse, kdy v jeho odkazu budou nadále udržovat jeho odkaz a vydávat česká periodika a tiskoviny, aby byla udržována tradice odkazu Václava Matěje Krameriuse.

Česká expedice vydává listovní a elektronická periodika, šíří osvětu a informační gramotnost, jako i poskytuje obecně prospěšné služby v rámci zpravodajského servisu; je nakladatelství a vydavatelství.

Česká expedice je vydavatelem konzervativního deníku bez politické korektnosti VlasteneckéNoviny.cz a magazínu BezPolitickéKorektnosti.cz.