ODS a TOP 09 podaly ústavní stížnost na EET

PRAHA | Zástupci ODS a TOP 09 podali návrh na zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), kterou letos ve sněmovně prosadili poslanci vládní koalice. Opozici, kromě způsobu, kterým se zákon projednal, vadí také jeho samotný obsah, informuje Občanská demokratická strana na sém stranickém webu.

Petr Fiala, Marek Benda,  Miroslav Kalousek a Martin Plíšek | foto: ods.cz

Petr Fiala, Marek Benda, Miroslav Kalousek a Martin Plíšek | foto: ods.cz

„Slíbili jsme, že pokud zákon projde, obrátíme se na Ústavní soud, protože jej od začátku považujeme za protiústavní. Samotný proces schvalování nás v našem postoji utvrdil. Sliby plníme. Elektronická evidence tržeb je nepřiměřeným zásahem do podnikání, nepřiměřenou kontrolou každého živnostníka. Základním principem jakékoli kontroly je její přiměřenost. Online dohled, který dopředu počítá s tím, že jste zločinec, přiměřený není,“ uvedl spoluautor stížnosti a poslanec ODS Marek Benda.

„Kromě vlastního procesu přijímání zákona, který byl již napaden individuálními ústavními stížnostmi poslanců, kteří nedostali ve třetím čtení možnost se v rozpravě k zákonu vyjádřit, napadáme obsah zákona, který je z našeho pohledu v několika ohledech protiústavní. Podle přijatého zákona může například vláda stanovit a zrušit svým nařízením výjimky pro jednotlivé druhy podnikání, což považujeme za protiústavní,“ říká poslanec TOP 09 a člen ústavně právního výboru Martin Plíšek.Zástupci ODS a TOP 09 podávají k Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb. Opozice upozorňuje Ústavní soud na pět hlavních problémů zákona o EET:

  • Nepřiměřený postup vůči malým poplatníkům daně z příjmu s dopadem na narušení práva na podnikání – Dopad zákona na malé a střední podnikatele ve srovnání s velkými je mnohem nepříznivější a to až s intenzitou neústavní.
  • Zatížení daňového poplatníka dalšími náklady – Z hlediska materiální zátěže pro malé a střední podnikatele není možné posuzovat zákon izolovaně, ale v souvislosti se stále rostoucím hromadným zatížením podnikatelské činnosti, například v souvislosti se zavedením kontrolních hlášení nebo zákonem o DPH. V této situaci nemusí být každá jednotlivá povinnost porušením ústavních práv, ale dohromady vytváří pro malé a střední podnikatele rdousící efekt, který je narušením práva na podnikání zakotvené v Listině základních práv a svobod.
  • Narušení ochrany soukromí, které je garantováno Ústavou a Listinou základních práv a svobod – V rámci EET jsou poplatníci daně z příjmů povinni sdělovat důvěrné informace, které mohou být zneužity, finanční úřad bude mít možnost z evidence získat databázi údajů osobní povahy. Shromažďování takových dat, v zákoně neurčitě definovaného rozsahu, představuje neproporcionální zásah do práv vymezených Listinou.
  • Bezbřehé a neústavní zmocnění vlády pro výjimky z evidence tržeb – Listina stanovuje, že daně a poplatky je možno ukládat jen zákonem. Podle přijatého zákona o EET ale může vláda stanovovat a rušit výjimky pro jednotlivá podnikání, což je v rozporu s ústavou.
  • Absence podpisu předsedy Poslanecké sněmovny pod zákonem o EET – Zákon nebyl podepsán předsedou Poslanecké sněmovny, ale místopředsedkyní Jermanovou. Došlo k tomu v rozporu s ústavou a takový podpis nemůže nahradit ústavně vyžadovaný podpis předsedy Poslanecké sněmovny.


Reklama: