Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura a Strana Práv Občanů, je realitou

Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů (SPO) podepsali smlouvu o společné koaliční kandidatuře ve volbách do krajských zastupitelstev v roce 2016.

Jan Veleba | foto: stranaprav.cz

Jan Veleba | foto: stranaprav.cz

Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura zastoupené předsedou hnutí Tomiem Okamurou a Strana Práv Občanů zastoupená panem předsedou ing. Janem Velebou podepsali smlouvu o společné koaliční kandidatuře ve volbách do krajských zastupitelstev v roce 2016.

Obě strany se dohodly na společné kandidátce v jedenácti krajích. Výjimkou jsou kraje Zlínský a Pardubický, kde budou oba subjekty kandidovat samostatně.

Strany se shodly na hlavních programových bodech:

1. Máme společný postoj s prezidentem republiky v otázce nebezpečí islamizace a nelegální migrace
Projevy ortodoxního islámu považujeme za neslučitelné s evropským pojetím lidských práv a svobody.

2. Přímá demokracie – volba starostů a hejtmanů
Dnešní systém voleb upřednostňuje politické strany před voličem. Občan někoho volí a politické strany nerespektují jeho vůli. Přímá volba starostů a hejtmanů dá občanovi možnost si skutečně vybrat svého zástupce. Podobně, jako je tomu v Německu, Polsku nebo na Slovensku.

3. Ochrana území, tradic a společenských hodnot
K základním hodnotám naší země patří jazyk, kultura a půda a z nich vychází naše hodnoty západní křesťanské civilizace. K nim se hlásíme, je budeme podporovat a bránit a zásadně odmítáme jejich nahrazování tak zvanou multikulturní ideologií.

4. Koncesionářské poplatky pro seniory
Do doby než se vyřeší ekonomicky nehospodárný provoz České televize a změna zákona o úhradě koncesionářských poplatků, tak prosadíme, aby byli od jejich plateb osvobozeni senioři.


Reklama: