Nelegální imigranti nesmějí být zatýkáni

Ještě si někdo po rozhodnutí Evropského soudního dvora myslí, že nejde v případě imigračního šílenství o řízenou invazi?

Radek Rozvoral

Radek Rozvoral

Novinky.cz nedávno informovaly o tom, že Evropský soudní dvůr tedy nejvyšší justiční orgán Evropské unie rozhodl o tom, že členské státy EU nemají právo zadržet či zatknout imigranty, kteří nelegálně vstoupí na jejich území. Poukazuje v tom případě na takzvanou návratovou směrnici, která brání tomu, aby byl občan nečlenské země EU, který dosud nebyl vyhoštěn, zadržován jen proto, že vstoupil na území členského státu nelegálně přes vnitřní hranici schengenského prostoru. Mají měsíc na to, aby dobrovolně ten stát EU, ve kterém se pohybují nelegálně, opustili.

Takže, když se jakýkoli nelegální imigrant nebude vzpouzet vyhoštění a řekne, že do měsíce dobrovolně opustí stát EU, do kterého nelegálně vstoupil, nesmí být nijak zadržován a omezován na svobodě a má možnost celý měsíc nelegálně pobývat tam, kde nemá co dělat. Z toho vyplývá, že pokud bude mít štěstí a nikdo ho již nikdy nebude v té zemi kontrolovat, vesele zde bude pobývat do té doby, než k nějaké kontrole opět dojde.Celé je to postavené na hlavu a všichni ti, kterých se bude tato benevolence týkat, jí budou zdárně využívat a zcela jistě se o tomto rozhodnutí Evropského soudního dvora přes kdejaké neziskové organizace, které se o imigranty starají, brzy dozvědí.

Dále mě pobavila informace o tom, že rozhodnutí Evropského soudního dvora nejsou sice nadřazena národním legislativám, výjimkou je ale případ, kdy se národní zákony dostanou do konfliktu s unijním právem, což by byl zřejmě každý takovýto případ.

Jsem přesvědčen, že drtivá většina občanů České republiky s těmito nadřazenými unijními paskvily a výjimkami nesouhlasí a proto by si přála, aby byla legislativa vždy na straně a ve prospěch slušných lidí a ne aby podporovala ty, kteří jí porušují a pak na slušných lidech parazitují. Pokud jsou tedy nelegální imigranti unijní legislativou podporováni a chráněni, nezbývá nic jiného než se všech občanů ČR referendem zeptat zda chtějí být za těchto podmínek i nadále členy Evropské unie.


Reklama: