Rozbitím EU zachráníme Evropu národních států a národních kultur

Evropská komise se již naplno odkryla. Konečně vyšlo natvrdo najevo, že má za jasný cíl zničení národních států. Snaží se za podpory svých místních nohsledů z kulturně pestré Evropy vytvořit z jedinečných kultur evropských národů beztvarou nechutnou univerzální břečku.

Marine Le Pen a  Tomio Okamura ve Vídni | foto: archív Tomia Okamury

Marine Le Pen a Tomio Okamura ve Vídni | foto: archív Tomia Okamury


Takže v režii a díky Evropské komisi asi po pár letech už neuslyším flamenco ve Španělsku, santarellu v Itálii, neuvidím kolové tance v Řecku a neposlechnu si cimbálovku u nás na Moravě při slavnostech. Zato nejspíš všude uvidím mešity, uslyším bubny a tamburíny u ohňů a budu nucen naslouchat podivným písním zemí daleko odsud. Na druhou stranu, už nebudu muset jezdit nikam na dovolenou, jelikož exotiku už budeme mít v Evropě a všude to bude stejné.

Evropská unie vytvořila Evropskou komisi, tedy evropskou vládu, což je nikým nevolený aparát mocichtivých amatérů, který prakticky nelze odvolat a který má absolutní moc. Jsou posedlí touhou vládnout evropskému superstátu bez ohledu na následky.

Naše národy tyto superpapaláše nezajímají, alespoň dokud přispívají na jejich neskutečné platy, prebendy a důchody, ze kterých by tady u nás vyžila docela dobře menší vesnice či osada.

Milionové vlny migrantů slouží k tomu, aby odvedly pozornost občanů od toho, jak se postupně, v nesrozumitelné eurohantýrce nových a nových směrnic, rozpouští národní svébytnosti a samostatnosti evropských národů.

Není sice ještě jasné, kdo že je ten hlavní nepřítel Evropy, který to celé řídí, ale je jisté, že jeho vykonavatelem je Evropská komise a potažmo celý aparát EU. Boj o záchranu EU se tedy v první fázi bude soustředit na boj proti vystoupení jednotlivých zemí z EU.

Tento boj vede EK prostřednictvím svých skvěle placených místních agentur, státních úředníků i politiků, kteří vědí, že bez EU nebudou jejich úžasné platy ani vysoké eurodůchody – a stejně jako jejich vlastní občané by se v takovém případě museli o sebe postarat sami. Jaká hrůza, po 27 letech mlácení prázdné slámy v parlamentu jít pracovat!
Je proto jasné, že náš nepřítel je migrační vlna až v druhé řadě, protože dokud zde bude vládnout Evropská komise, nelegálních migrantů se nezbavíme. Neustále nám totiž budou vnucovat další a další, navíc nám budou kladeny do cesty překážky ve formě nových legislativ a direktiv „ochrany práv nelegálních nepřizpůsobitelných“ imigrantů ze strany EU.

Rozbitím EU zachráníme Evropu národních států a národních kultur. Nebojme se tedy strašení tím, že po opuštění EU bude Česká republika uvržena do bídy. Není to pravda. I po vystoupení z EU můžeme podepsat bilaterální smlouvy zajišťující volný pohyb osob, služeb, kapitálu a zboží, stejně jako jiné evropské státy, které nejsou členy EU. A jak již bylo mnohokrát vyargumentováno, systém dotací se v současnosti ČR nevyplácí.

Bojme se toho, co nám členství v EU a v Schengenské smlouvě nikoliv přineslo, ale odneslo, vyrvalo a zničilo! Bohužel ještě není konec, destrukce bude pokračovat tak dlouho, jak dlouho potrvá naše členství v EU. Jde jen o to, kdo bude první.

My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) požadujeme referendum o vystoupení z EU. Nechme naše občany rozhodnout o své budoucnosti a zachraňme, co se dá. Krásně tuto situaci definoval maďarský premiér Orbán, když ji přirovnal k lodi, do níž se valí voda a kapitán řeší s důstojníky, který záchranný člun bude nekuřácký a který pro kuřáky.

Zachraňme Evropu pro Evropany!