Zastavme duhovou totalitu: Protest Akce D.O.S.T. proti útokům na poslankyni Nytrovou

PRAHA | Smyslem existence Akce D.O.S.T. je obhajoba tradičních hodnot a občanských svobod, píše v úvodu svého protestního prohlášení předsednictvo Akce D.O.S.T. složen s předsedy Petra Bahníka a člena výboru Michala Semína.

Petr Bahník a Michal Semín | foto: akce D.O.S.T.

Petr Bahník a Michal Semín | foto: akce D.O.S.T.


Dále se dočteme, že se naše společnost je v posledních dnech svědky kampaně, která útočí na obojí, a nemůžeme k ní proto mlčet. „Živoucím terčem těchto útoků se navíc stala žena, poslankyně Parlamentu České republiky, paní Pavlína Nytrová, která se „provinila“ jen tím, že na půdě sněmovny vyjádřila svůj nesouhlas s návrhem novely zákona, jenž má homosexuálním párům umožnit adopce dětí,“ komentují situaci ohledně kritiky poslankyně vůči zvrhlému legislativnímu návrhu.
gif-banner-havloidi

„Paní poslankyně prezentovala svůj názor způsobem expresivním, což u tak kontroverzního tématu není nijak překvapivé, a s využitím tu více, tu méně relevantních argumentů, jež si však zasluhovaly věcnou diskusi. Místo toho se na ni ovšem vzápětí snesla smršť hyperkritiky, výhrůžek a obvinění ze strany kolegů, vládních představitelů, homosexualistických organizací a většiny médií. Důvody této zcela neadekvátní reakce jsou podle našeho názoru dva,“ uvádí zastánci tradiční společnosti a vyjmenovávají je:

  • Prvním je snaha části politiků provázat „kauzu Nytrová“ se srpnovou homosexualistickou exhibicí Prague Pride a odvést tak pozornost veřejnosti od jiných závažných témat letošního léta a podzimu (Brexit a jeho důsledky, očekávané zesílení migrační krize, otázka přijetí hospodářské smlouvy TTIP atd.).
  • Druhým je zoufalá snaha stoupenců multikulturalistické ideologie pokročit do další fáze jimi od šedesátých let prováděné socio-kulturní revoluce, respektive vědomí, že musí stále „šlapat do pedálů“, jinak si většinová společnost uvědomí jejich slabost, odmítne jejich jinotajný slovník (s výrazy typu „jinakost“ či „obohacení“), jejich genderistické bludy (např. tvrzení, že pohlaví není dáno biologicky) i posouvání významu tradičních termínů (např. vydávání soužití dvou homosexuálů za rodinu) a vypoklonkuje je ze společenského výsluní. Aby k tomu nedošlo, snaží se multikulturalisté své oponenty jednoduše ukřičet.

Podle Akce D.O.S.T. právě tito pokrytecky zdvihají prst a varují před hanobením, současně však štědře podporují organizace typu Hate Free, které nedělá nic jiného něž hanobí názorové oponenty. „Vydávají se za ochránce lidských práv, nemají však nejmenší respekt k základním občanským svobodám,“ pojmenovávají tyto kritiky Petr Bahník a Michal Semín, kdy na jejich adresu dále dodávají, že jejich snahy umlčet poslankyni Nytrovou dávají za pravdu mnohému z toho, co ve sněmovně řekla, např. o vlivu homosexualistické lobby, a podle našeho názoru představují přímé ohrožení svobody slova v České republice.„Je-li možné, aby takto okřikovali a umlčovali poslankyni nadanou demokratickým mandátem a imunitou, kolik asi svobody hodlají jednou ponechat prostým občanům?“ ptají se představitelé akce D.O.S.T.

Své prohlášení uzavírají textem: „Akce D.O.S.T. proto co nejrozhodněji protestuje proti útokům a hrozbám vůči paní poslankyni Nytrové, proti snahám ovlivnit přijetí novely zákona o adopcích pomocí mediálního a politického nátlaku i proti všem pokusům o omezování svobody slova ve jménu provázaných ideologií multikulturalismu, genderismu a homosexualismu.“