Skotský parlament legalizoval zvrácené homosňatky

EDINBURGH | Skotský parlament schválil ve středu zákon, kterým jsou legalizovány sňatky pro zvrácené devianty. Ve Skotsku proto bude možné, a to již od října letošního roku, aby svátost manželská, byla pošpiněna homosexuály a lesbami, tím že budou moci uzavřít mezi sebou „manželství“. Skotsko se tak přidalo do zástupu zdegenerovaných společností, které podporují zvrácenosti, tak aby devianti mohli svou deviaci dávat na odiv. O schválení příslušné legislativní normy informoval zpravodajský server rozhlasové stanice Hlas Ruska.

Lesby - sexuální deviace

Lesby – sexuální deviace

Je pozoruhodné, že v konzervativním Skotsku pro tento perversní zákon hlasovalo 105 poslanců a jen 18 se zdravým rozumem bylo proti.

Ve spojeném království v současné době platí zákony legalizující homomanželství v Anglii a Walesu. Proto po včerejšku jedinou součástí království, kde se manželství homosexuálů úředně neuznává je Severní Irsko. Na programu jednání severoirského zákonodárného shromáždění na rok 2014 tato ani otázka není. Tam se zatím ještě chovají normálně.