Naše kandidáty nezajímá vlastní prospěch a získávání osobních výhod

Prvního srpna v dopoledních hodinách byla na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje podána kandidátka strany DOBRÁ VOLBA PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (www.dobravolbamsk.cz).

Pavol Lukša a jeho prossperující Čeladná | foto: facebooku Pavola Lukši

Pavol Lukša a jeho prossperující Čeladná | foto: facebooku Pavola Lukši


V našem kraji budeme ve dnech 7. a 8. října volit členy zastupitelstva kraje. Ti pak rozhodnou o tom, kdo zasedne na post hejtmana. Rád bych vám tímto představil první desítku kandidátů, které považujeme za velmi fundované a poctivé odborníky.

Nezajímá je vlastní prospěch a získávání osobních výhod, ale na zřeteli mají zlepšení kvality života občanů a rozvoj našeho kraje:

 1. Pavol Lukša, starosta obce
 2. Ing. Kateřina Kajtová, bezpečnostní ředitelka
 3. Mgr. René Pastrňák, vysokoškolský pedagog
 4. Zdeněk Ferenc, podnikatel
 5. Mgr. Michal Pernecký, ředitel základní a mateřské školy
 6. Ing. Martina Miklendová, živnostník
 7. Ing. Tomáš Fodor, dispečer
 8. Roman Pastor, obchodní zástupce, key account manager
 9. MUDr. Roman Dudys, lékař
 10. Mgr. Marie Zbojková, zdravotní sestra

Všichni kandidáti, kteří se rozhodli kandidovat za naši stranu mají především zájem zlepšit kondici Moravskoslezského kraje. Současně bych vám rád představil základních deset bodů programu, na které se budeme v kampani soustředit:

 • S maximální podporou mohou počítat zdravotní a sociální zařízení včetně služeb pro seniory a hendikepované, neboť kvalitní úroveň a dostupnost této péče jsou známkou vyspělé moderní společnosti. Prodlužuje se věk seniorů a my se budeme snažit zajistit jim klidný a spokojený podzim života. Díky nim a jejich generaci jsme získali mnohé zkušenosti a posunuli se o další kus dál. Zaslouží si kvalitní péči, náš zájem a starostlivost.
 • Budeme podporovat návrat k ozdravným a výměnným pobytům školních dětí. Podpoříme zvýšení rozpočtů na tyto aktivity pro školy a neopomeneme dotace na dopravu dětí na tyto pobyty. Cílem je zlepšit zdraví dětí a snížit finanční náročnost pro rodiče.
 • Podporu budou mít malé a střední podniky, které vytvářejí nezanedbatelná procenta zaměstnanosti v našem kraji. Nechceme, ať jsou terčem šikany ze strany státu. Kraj a jeho úřady musí být naopak vstřícné ke všem, kteří na území kraje poctivě podnikají, zachovávají či rozvíjejí řemesla a technologie.
 • Maximální podporu si zaslouží tvorba nových pracovních míst, účinná, bezplatná rekvalifikace pracovníků a následné zajištění komplexní dopravy do nových průmyslových zón. Kraj musí být odolný, přesto vstřícný občanům i přes různé krize, jako je například útlum hornictví apod.
 • Veřejná správa na úrovni kraje musí být předvídatelná, vstřícná, trpělivá, důvěryhodná, nápomocná a transparentní ve svém rozhodování.
 • Prosazení zdravých financí, kde cílem je vyrovnaný rozpočet. Správu kraje koncipovat otevřeně a zásadně v kooperaci s podněty a názory občanů.
 • Je nutné nejenom využít potenciálu špičkových odborníků vysokých škol Moravskoslezského kraje pro výchovu nových odborníků, kteří najdou své odpovídající uplatnění především v našem regionu, ale hlavně podporovat rozvoj učňovského školství na úrovni kraje, vždyť v tom je náš velký potenciál. Pořád platí, že řemeslo má zlaté dno a budoucnost.
 • Dobudovat chybějící infrastrukturu v kraji, vykoupit zbývající pozemky, dobudovat plánované obchvaty k ulehčení dopravní propustnosti a ekologického zatížení měst a obcí. Mít zpět čistá, důstojná a bezpečná nádraží, využít potenciál železniční infrastruktury v kraji, která je ve světě chloubou a u nás jde bohužel do ústraní…
 • Bezpečnost, ochrana života a zdraví našich blízkých, sousedů, občanů a jejich majetku jsou naší prioritou. Budeme prosazovat, aby využití prostředků obcí a měst, všech složek integrovaného záchranného systému bylo maximálně efektivní. Policie ČR, hasičský záchranný sbor a záchranná služba kraje potřebují finanční stabilitu a materiální zajištění, aby mohly pracovat pro ochranu a pomoc nám všem.
 • Bezpečnost, jistota (žít bez strachu a obav), veřejný pořádek v městech a obcích i v souvislosti s potenciálními riziky, která přináší migrační krize, jsou prioritou i pro Moravskoslezský kraj.

Věřím, že i vy najdete v našem programu body, se kterými se můžete ztotožnit.