Hlasuji pro návrhy, které vrací pravomoci členským státům nebo které rozšiřují svobodu lidí

Europoslanec Petr Mach (Svobodní) v období mezi červencem 2015 a červnem 2016 celkem 17x vystoupil na plénu EP s projevem, položil 11 písemných otázek na Komisi a Radu a dostal odpověď na 10 z nich.

Petr Mach

Petr Mach


Hlasoval jsem celkem 293x (hlasování bylo samozřejmě v celkovém součtu více, ale ve výročním dokumentu rozebírá celkem 293 hlasování; nejsou zde zmíněna hlasování o jednotlivých dílčích částech návrhů), z toho 209x proti, 57x se zdržel a 27x hlasoval pro.

Hlasuji pro návrhy, které vrací pravomoci členským státům, a pro návrhy, které rozšiřují svobodu lidí rozhodovat se. Naopak hlasuji proti návrhům, které rozšiřují moc Bruselu na úkor členských států, a proti návrhům, které omezují svobodu lidí. Zdržuji se obvykle u návrhů, které nemají na naše občany dopad.

TADY najdete (ke stažení) kompletní dokument (detailní přehled všech vystoupení, rozbor hlasování, články ad.)