Představitel Generace Identity podal na německou führerin Merkel trestní oznámení, že páchá genocidu Evropanů podporu migrace

ÚSTÍ NAD LABEM | Spolkovou führerin Angelu Merkel vítal v naší zemi každý po svém. Aktivista Generace Identity Adam Berčík na ni podal trestní oznámení za zločiny proti lidskosti, jichž se podle něj dopouští mimo jiné podporou neevropské masové imigrace.

Adam Berčík

Adam Berčík


Dále Adam Berčík míní, že je Merkel vinna tím, že marginalizuje trestnou činnost migrantů včetně terorismu, či že je podporuje na úkor původního evropského obyvatelstva.

„Z těchto důvodů se domnívám, že Merkelová uvádí původní obyvatelstvo Evropy do takových životních podmínek, které mohou přivodit jeho částečné či úplné fyzické zničení v úmyslu zlikvidovat tuto etnickou skupinu a naplňuje tím skutkovou podstatu trestného činu genocidy,“ dodává Adam Berčík aktivista Generace Identity.

Jako aktivista Generace Identity jste podal trestní oznámení na Angelu Merkel s tím, že na původních obyvatelích páchá genocidu. Můžete našim čtenářům poodhalit, co Vás vedlo k takovému jednání?

Vepřová hlava Merkel - Schweineköpfe Merkel | foto: sputnik

Vepřová hlava Merkel – Schweineköpfe Merkel | foto: sputnik

Adam Berčík: Trestní oznámení na Angelu Merkelovou jsem podal jako fyzická osoba jelikož Generace Identity (GI) jako hnutí nemá právní subjektivitu, jinak šlo ovšem o aktivitu našeho hnutí.

Chtěli jsme především poukázat, že činnost Merkelové, kdy do Německa a potažmo Evropy zve neevropské imigranty, je ve své podstatě genocidní vůči nám, původním Evropanům.

Dalším důvodem bylo ukázat, že GI je ochotna jít do sporu s establishmentem. No a samozřejmě taky „nejmocnější ženě Evropy“ ukázat, že zde není vítána.

Neobáváte se, že si Vás česká „prokuratura“ vychutná po tom, co Vaše trestní oznámení založí jako bezdůvodné tím, že by Vás mohli začít stíhat pro křivé obvinění?

AB: Počítám samozřejmě, že trestní oznámení bude odloženo. Pokud by snad bylo posouzeno jako křivé obvinění, existuje dostatek důkazů o tom, že činnost uvedená v odůvodnění podání se skutečně děla a děje. Každopádně, byl by to zajímavý proces, jelikož by umožnil činnost Merkelové a ostatních pohlavárů EU veřejně vynést na světlo a pranýřovat.

Václav Klaus na setkání německé AfD mj. hovořil o tom, že politická třída se vymkla kontrole společnosti, tedy voličů. Kdy dále uvedl, že nastává snad i čas na „vzpouru davů“. Kde byste se v případné vzpouře davů viděl? A co dále připravuje česká pobočka Generace Identity, které jste nejviditelnějším představitelem?

AB: Já věřím, že s postupným probouzením Evropanů skutečně směřujeme ke „vzpouře“ která odstraní současný systém oligarchů a samozvaných protievropských a protinárodních „elit“.

Věřím že úloha moje i GI je aktivizovat lidi, předkládat alternativy k současnému systému, který je v těžké krizi, a jednou, snad brzy, i přispět k jeho nenásilné demontáži.

Co se dalších aktivit GI týče, mohu prozradit že připravujeme menší akci 28.9. a během podzimu a zimy sérii přednášek pro veřejnost.


knižní e-shop 660x100

Plný text trestního oznámení adresovanému Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze:

V Ústí nad Labem dne 22. 8. 2016

Trestní oznámení
V souladu s § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, tímto podávám oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin podle §400, odstavce 1a a 2 zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku, dále podle §402 ve všech odstavcích zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „trestní oznámení“) na Angelu Dorotheu Merkel, spolkovou kancléřku, narozenou 17. července 1954 v Hamburku, neboť z jejího níže v odůvodnění popsaného jednání lze mít za to, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu.

Odůvodnění:
Domnívám se, že Angela Dorothea Merkel minimálně od začátku roku 2015 svým konáním, tedy podporou masové imigrace neevropského obyvatelstva, konkrétně vyzýváním obyvatel Afriky a Asie (dále imigrantům) k příchodu a usazení se ve Spolkové republice Německo a v Evropské Unii, tedy i v České republice, potažmo v celé Evropě, dále širokou podporou imigrantů na úkor původního obyvatelstva Evropy z titulu své funkce spolkové kancléřky, dále omlouváním, přehlížením a marginalizací násilných, teroristických a jiných zločinných činů imigrantů, dále záměrným klamáním občanů SRN, EU i dalších evropských států ve věci masové imigrace a dalšími způsoby záměrně uvádí původní obyvatelstvo Evropy do takových životních podmínek, které mohou přivodit jeho částečné či úplné fyzické zničení v úmyslu zlikvidovat tuto etnickou skupinu a naplňuje tím skutkovou podstatu trestného činu podle výše uvedených paragrafů.
V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu požaduji, abych byl do jednoho měsíce od podání tohoto trestního oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních.

S pozdravem

Adam Berčík, (v.r.)
aktivista hnutí Generace Identity


Reklama: