Den 11. září 2001 ukázal v jakém světě lží žijeme

Události ze dne 11. září 2001 měly za následek rozpoutání války v Afghanistánu na straně Severní aliance proti Talibanu, který odmítl vydat Usámu bin Ládina, což je asi jediný případ v historii, kdy nějaká země zaútočila na jinou zemi z takového důvodu. Následoval útok na Irák, opět pod záminkou, která se ukázala jako velmi obtížně obhajitelná, uvádí autor projektu DebatniKlub.cz a režisér Alexandr Vojta debatu pana Antonína Baudyše Milana Vidláka.

Milan Vidlák a Antonín Baudyš | foto: Studio Kolektif

Milan Vidlák a Antonín Baudyš | foto: Studio Kolektif
Dále se dočteme – „Těmito útoky byl podle USA zahájen boj proti terorismu, který trvá dodnes a výsledky jsou více než diskutabilní a sporné i s ohledem na možnost připustit si, že ti, kteří podle svých tvrzení bojují proti terorismu, sami teror páchají a to přímo na státní úrovni, porušují Ženevské konvence, lidská práva, právo na spravedlivý proces, schvalují mimosoudní popravy – což je v případě bin Ládina i zfilmované v americkém spektakulárním blockubsteru Kill Bin Laden a to samé platí i v případě samotného 11. září 2001, kdy bylo natočeno cca 10 celovečerních filmů a bezpočet dokumentů.
kup-zde

Právě dokumentární filmy se na rozdíl od hrané tvorby více zaměřují na snahu o výklad toho, co se vlastně stalo, kdo útoky naplánoval, kdo financoval, kdo provedl a jaké byly cíle. Kromě produkce podporující oficiální verzi, tedy, že šlo o útok skupiny muslimů, které vedl M. Atta a ideově podpořil a financoval bin Ládin, se objevilo bezpočet titulů různě úrovně, zabývajících se jiným, než oficiálním výkladem. Tyto teorie nesou společně stigma vytvořené oficiálními strukturami v podobě hanlivého přídomku konspirativní.Dnes začíná být nade vší pochybnost jasné, že spousta oficiálních tvrzení se nezakládá na pravdě, že jsou důvodné pochybnosti o míře důvěryhodnosti tvrzení oficiálních představitelů a jimi předložených důkazů.“

Reklama: