Miloš Zeman: Přál bych si, aby se prezident Kováč stal vzorem pro mladou generaci

PRAHA – BRATISLAVA | Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 6. října 2016 kondolenční telegram Andreji Kiskovi, prezidentovi Slovenské republiky, v souvislosti s úmrtím prvního prezidenta demokratické Slovenské republiky Michala Kováče.

Miloš Zeman | foto: hrad.cz

Miloš Zeman | foto: hrad.cz
Vážený pane prezidente,

s hlubokým zármutkem jsem vyslechl zprávu o skonu prvního prezidenta demokratické Slovenské republiky pana Michala Kováče.

Pan prezident Kováč se ujal úřadu v nelehké a nejisté době, kdy si moderní Slovensko hledalo svoji cestu. Byl nejen moudrým mužem a státníkem, ale především prokázal nesmírné množství odvahy. Dokázal čelit tvrdým osobním útokům, nevolil si snadnější cestu a nevzdával se.

Vážený pane prezidente, Vaši vlast opustila významná osobnost, která byla blízkým přítelem i nás Čechů. Vážil jsem si pana prezidenta jako státníka i jako statečného člověka. Domnívám se, že dnešní Evropě chybí osobnosti jeho formátu. Velmi bych si proto přál, aby se pan prezident stal vzorem pro mladou generaci, a věřím, že jeho odkaz bude nadále přežívat v srdcích slovenských občanů.

Dovolte mi, abych Vám, rodině pana prezidenta i slovenskému lidu vyjádřil jménem svým i jménem občanů České republiky upřímnou soustrast.

S úctou

Miloš Zeman
Prezident České republiky


Reklama: