Praha se halí do tibetských vlajek, ale na Ostravsku potřebujeme kapitálový vstup

Vážený pane hejtmane, milý Mirku, vážení členové krajského zastupitelstva, dámy a pánové, nejsem v Moravskoslezském kraji poprvé, jak víte, jsem tady již počtvrté jako prezident a před tím jsem známým volebním autobusem Zemák v letech ´96 a ´98 projel snad každou obec v tomto kraji a stále na to s radostí vzpomínám.

Miloš Zeman s cigaretou | reprofoto: krajskelisty.cz

Miloš Zeman s cigaretou | reprofoto: krajskelisty.cz
Dovolte mi, abych úvodem jednak blahopřál nově zvoleným zastupitelům, lhostejno zda budou v krajské vládě nebo v opozici. Když jsem byl v Riu, a mluvil jsem s našimi olympioniky, tak jsem jim říkal, vyhráli jste už tím, že tady jste. A totéž platí i pro nově zvolené zastupitele. Chtěl bych samozřejmě poděkovat odstupující krajské vládě a popřát vládě nové, aby se jí dařilo.

Začnu jednou anekdotou: „Přichází host a hostitel mu říká, přijdeš k brance a zazvoníš čelem. A host se ptá, proč čelem? A hostitel odpovídá, přece nepřijdeš s prázdnýma rukama.“ Takže i když prezident nemá ty kompetence, které má například premiér, přece jenom je jeho povinností snažit se, aby když přichází do Moravskoslezského kraje, řekl, v čem on sám vidí své možnosti tomuto kraji pomoci. Ty možnosti bych zmínil tři.

Začnu tou nejkonkrétnější, právě dnes jsem byl informován, že společnost TSS, které má zhruba třináct set zaměstnanců, bude s osmdesáti procent vlastněna jednou z čínských společností, a tím narážím na téma, které lomcuje Prahou. Praha se halí do tibetských vlajek, alespoň část Prahy, ale tady na Ostravsku potřebujeme kapitálový vstup, potřebujeme rozšíření výroby a zachování dosavadních pracovních míst. A to je podle mého mínění důležitější, než tibetské vlajky.

Vy jistě víte, že největším zahraničním investorem v Německu je právě Čína, a já nevidím důvod, proč by v budoucnosti tomu tak nemohlo být i u nás.

Druhá věc, která je zatím v jednání, je pomoct některým dalším podnikům, které narážejí na odbytové potíže a každý rozumný politik by se měl snažit jednak podporovat naše exportéry a jednak přitahovat zahraniční investice.

e-shop-ceska-expedice

A třetí věc je teprve na počátku, ale dovolte mi, abych ji rovněž zmínil. Po jednání s polskou vládou se připravuje splavnění Odry a v této souvislosti i vybudování prvního úseku vodního koridoru Koźle-Ostrava-Mošnov. Myslím si, že i když je to dlouhodobá záležitost, jsem rád, že tuto myšlenku na jednání tripartity podpořili jak zaměstnavatelé, tak odbory, ale i Hospodářská komora a věřím, že i zde by se našly, byť v dlouhodobém horizontu, i některé nové pracovní příležitosti.

Dámy a pánové, anekdotou jsem začal, anekdotou skončím, protože i politika se má dělat s úsměvem a ne zamračeně. A je to poselství pro každého nově zvoleného politika bez ohledu na to, jestli je to úroveň krajská nebo celostátní, a bez ohledu na to, pro jakou zemi platí. Nastupuje nový premiér a odcházející premiér mu předává tři obálky a říká mu: „Až bude krize, otevírej postupně tyto tři obálky.“ Tak přijde krize, nový premiér otevírá první obálku a tam je napsáno: „Sveď všechno na mě.“ Tak nový premiér to tak udělá, všichni přede mnou byli úplně špatní, a já teď musím napravovat jejich chyby. Nějakou dobu mu to vydrží. Přichází druhá krize, a premiér otevírá druhou obálku, tam je napsáno: „Vyhoď polovinu vlády.“ No tak premiér vyhodí polovinu vlády a život jde dál. A přichází třetí krize. Premiér pln naděje otevírá třetí obálku a tam je napsáno: „Připrav tři obálky.“

Děkuji vám za vaši pozornost.Projev prezidenta republiky při setkání s nově zvolenými zastupiteli Moravskoslezského kraje, současnými členy rady kraje a starosty obcí | Ostrava | 2. listopadu 2016