Buďme hrdí na vojsko Krista, které nás chránilo před islámskými barbary

Po čase jsem zase narazil na knihu, kterou jsem přečetl vyloženě jedním dechem. Dějiny křížových výprav od amerického historika Rodneyho Starka. O období, na které jsme měli být velice hrdi, ale které jsme si nechali od dekadentních intelektuálů poplivat a pošlapat.

Petr Hampl

Petr Hampl
Z mnoha věcí, které jsem si při tom uvědomil, vypichuji následující: Asi tak desetina příslušníků vyšší vrstvy se aktivně zapojila do obrany křesťanské civilizace. Nasazovali životy, umírali, prodávali své statky a zadlužovali se, aby to mohli financovat. Mnohem víc bylo těch, kdo řešili jen osobní obohacení – půjčovali křižákům na lichvářský úrok, podráželi je, kdykoliv mohli a klidně se spojili s muslimy, pokud jim to přineslo zisk.

Naprosté většině to bylo jedno. (ta čísla jsou moje pocitové odhady). A těch pár hrdinů stačilo k tomu, aby se Evropa ubránila a otevřelo tak cestu k renesanci, reformaci, občanským svobodám, průmyslové revoluci, demokracii, rozvoji citového života, eliminacii hladomorů, rozumné úrovni bezpečí pro všechny…