Emir Kusturica bude navždy zajímavý člověk. Putin věděl proč jej vyznamenává

Kusturica byl geniální umělec a zajímavý člověk před Putinovým oceněním, bude i po něm. Vede mě to ale k poznámce určené přátelům i nepřátelům Ruska.

Petr Hampl

Petr Hampl
Ta nejbližší spojenectví mezi národy jsou dána společnou civilizační příslušností, nikoliv jazykem nebo etnicitou (navíc slovanství Čechů je trochu problematické). Proto budou pravoslavní Rusové spolehlivými spojenci pravoslavných Srbů (a naopak), ale nikoliv Čechů.

Buďme rádi za celkem přátelské vztahy, jaké mezi Čechy a Rusy panují. Litujme toho, že nás kolaboranti zatáhli do stupidního saudsko-amerického tažení proti Rusku, a snažme se to co nejrychleji ukončit. Ale nečekejme, že by z toho mohlo být něco bližšího – v dobrém ani špatném.

Rusové jsou pravoslavní, Češi jsou katolicko-protestanští (volnomyšlenkářství, ateismus a novopohanství jsou jen různými výhonky západní křesťanské civilizace) a ten rozdíl nepřekonáme nikdy.Vladimir Vladimirovič Putnin vyznamenává Emira Kusturicu

Vladimir Vladimirovič Putnin vyznamenává Emira Kusturicu

Reklama: